Forskning

Åtta vägledande principer för skolans digitalisering

Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med digitaliseringen av skolan? I början av 2018 kom EU-kommissionens Joint Research Centre med en rapport som analyserar frågan och presenterar åtta vägledande principer för beslutsfattare. Utgångspunkten för analysen är att det är nödvändigt att länderna i EU både lär av varandra och av andra länder för att  arbetet ska gå i lås. När man driver satsningar som syftar till nytänkande och långsiktig förändring, gäller det att lära av både misslyckanden och framgångar.

I rapporten analyseras 43 internationella, nationella, regionala och lokala satsningar från olika delar av världen, som genomförts från och med år 2000. Analysen kompletteras med sex fallstudier som ger en skarpare bild av både hämmande och främjande faktorer. Det inte finns någon standardlösning på hur man lyckas med skolans digitalisering, visar den samlade analysen. En satsning behöver helt enkelt anpassas till sammanhanget och utgå från  gällande förutsättningar. Enligt rapporten finns det åtta vägledande principer att ta hänsyn till.

Direktlänk till hela rapporten

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 18.1.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.