FUS

Uppstart

Den 1 mars 2016 startade projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljöer (FUS). Som projektägare stod Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen och projektet pågick till 31.12 2017

Finansiering

Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden (ESF) och målsättningen var att skapa system och beskriva en modell för skärgårdsskolorna som kunde möjliggöra en flexibilitet när gäller organisation, undervisningsmetoder och arbetssätt men också att stödja samverkan mellan skolorna och för att trygga en kvalitativt likvärdig undervisning i elevens närmiljö.

En likvärdig undervisning

Det huvudsakliga arbetet inriktades på att hitta och utveckla modeller för distansundervisning, som skulle leda till en likvärdig undervisning med hög kvalitetsnivå i de olika skolorna. Projektet leddes av en projektledare på halvtid, Kaj Törnroos och en projektkoordinator Carola Eklund, IKT-utvecklare vid utbildnings- och kulturavdelningen. Till projektet var även forskaren Charlotta Hilli från Åbo Akademi och sakkunniga Kicki Häggblom från Centret för livslångt lärande (CLL), Åbo Akademi knutna för att medverka till att modellerna och systemen skulle få en vetenskaplig förankring. Alla låg- och högstadieskolorna i den åländska skärgården, Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Föglösom var i olika grad involverade i projektet. Projektet rönte intresse runt om i Sverige och Finland och projektet hade ett brett kontaktnät.

Här kommer du direkt till slutrapporten med modell samt forskningsrapport. 

Publicerad 18.1.2018
Uppdaterad 21.4.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.