Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Det bidrar också till att elever, studerande och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med andra ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk, natur och mycket annat. Här hittar du information om bland annat ERasmus+, Nordplus och E-twinning.

Kontakta Åsa Grönlund vid frågor!

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 25.1.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.