Länksamlingar

Vetamix - samarbetar med Utbildningsstyrelsen och samlar eget innehåll men också sådant som producerats på Svenska Yle och som kan ha ett långtidsintresse för nyfikna. Vetamix är också en specialtjänst för abiturienter. 

Edu.fi - upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och riktar sig till lärare i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt till barnosorgen. Här hittar du bland annat tips på digitala läromedel.

Norden i skolan - Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder möjligheter att arbeta med ämnesområdena ’Språk och kultur’, ’Historia och samhälle’ och ’Klimat och natur’ i ett nordiskt perspektiv. Undervisningsplattformen riktar sig mot grundskolan och gymnasiala utbildningar

UR.se - program anpassade för undervisning på olika nivåer

Lektion.se -  idébank med lektionstips av lärare för lärare.

Mattespel.nu

Länkskafferiet - länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete.

Skolresurs.fi - Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Ledstjärnan är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär

Filmriket.se - resurs för barn, unga och pedagoger i arbetet med att skapa och kritiskt granska film.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 30.8.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.