Utvärderingar

Med jämna mellanrum genomförs olika utvärderingar och uppföljningar inom skolans verksamhet. Det kan vara allt från Pisa-undersökningar till Hälsa i skolan och IT-utveckling. Vi lägger här upp relevanta offentliga rapporter som vara till nytta för skolorna på olika nivåer. 

Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland

LIITU – en rapport över barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland är en trenduppföljning som samlar in mångsidig information om barns och ungas motionsvanor och -aktiviteter samt faktorer förknippade med dessa. Det är andra gången Åland deltar i undersökningen och den här omgången deltog alla grundskolor, förutom Mariehamn, i studien. Undersökningen besvarades av elever i årskurs ett, tre, fem, sju och nio och resultaten av undersökningen jämförs i rapporten med Ålands tidigare resultat, resultaten i Svenskfinland samt hela Finlands resultat.

 

Sammanställning av uppföljning av IT-strategin 2013 - 2017

Inför framtagningen av IT-strategin 2018 - 2020 gjordes flera uppföljningar på studerande-, lärar- och skolledningsnivå. Hälsa i skolan

Utvärderingarna som du hittar i länken nedan gäller generellt för skolorna i Finland 

Här kommer du till de olika utvärderingarna

 

Ålands gymnasium 2011-2017

En utvärdering har gjort av Ålands gymnasium 2011 - 2017 och publicerades i mars 2018. 

En sammanfattning av rapporten finns på Ålands utrednings- och statistikbyrås webbplats.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 3.5.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.