Utvärderingar

Med jämna mellanrum genomförs olika utvärderingar och uppföljningar inom skolans verksamhet. Det kan vara allt från Pisa-undersökningar till Hälsa i skolan och IT-utveckling. Vi lägger här upp relevanta offentliga rapporter som vara till nytta för skolorna på olika nivåer. 

Sammanställning av uppföljning av IT-strategin 2013 - 2017

Inför framtagningen av IT-strategin 2018 - 2020 gjordes flera uppföljningar på studerande-, lärar- och skolledningsnivå. 

 

Hälsa i skolan

Utvärderingarna som du hittar i länken nedan gäller generellt för skolorna i Finland 

Här kommer du till de olika utvärderingarna

 

Ålands gymnasium 2011-2017

En utvärdering har gjort av Ålands gymnasium 2011 - 2017 och publicerades i mars 2018. 

En sammanfattning av rapporten finns på Ålands utrednings- och statistikbyrås webbplats.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 17.5.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.