Mallar och blanketter

Här lägger utbildningsbyrån ut de mallar och blanketter som ges ut till skolorna på Åland.

Blankett för överföring av uppgifter fån grundskolan till gymnasialstadiet

Ålands landskapsregering har fastställt anvisningar och blankett för överföring av uppgifter från grundskolan till gymnasialstadiet. Mottagande skolor på gymnasialstadiet är Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola. Blanketten fylls i för elever som har haft någon form av stödåtgärd i grundskolan. 

Blankett och anvisning för överföring av uppgifter från grundskolan

 

Redovisning för stöd i svenska

I pdf-versionen finns anvisningar för ifyllandet av redovisningsblanketten. Observera att den digitala blanketten inte kan sparas och därför finns redovisningsblanketten med i anvisningarna som stöd för ifyllandet.

Anvisningar och stöd för ifyllande av digital blankett (pdf-version)

Blankett för redovisning av stöd i i svenska (digital version)

 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel – riktlinjer för preventionsarbete i åländska skolor

Riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan landskapets utbildningsbyrå och Folkhälsans samordningsprojekt för ANDTS-arbete på Åland i samråd med representanter för elev- och studerandehälsan, skolorna, polisen, Hem och skola samt Fältarna.

Publicerad 17.1.2019
Uppdaterad 19.4.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.