NVL

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som finansieras av Nordiska Ministerrådet (NMR). NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och NMR:s prioriterade insatsområden. Arbetssättet är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, och inriktat på att förmedla och implementera NMR:s prioriteringar. 

  • Vägledningsnätverket ska bidra till utveckling av vägledning i de nordiska länderna
  • Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna
  • Distansnätverket arbetar för att öka användningen av IKT-metoder och -verktyg i vuxnas lärande
  • Önätverkets målsättning är att medverka till att stärka ö-områdenas utveckling genom dialog, idéutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de tre områdena Åland, Gotland och Bornholm.

Här kan du läsa mer om nätverken

Publicerad 18.1.2018
Uppdaterad 18.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.