Övriga samarbeten

På sidan Porten till Norden hittar du information om vänklasser, stipendier för lärare och elevgrupper och andra finansieringsmöjligheter till nordiska samarbeten.

Nordisk skolchat ordnas varje höst i september. Nordisk skolchat ger elever möjlighet att prata med andra elever i Norden. Temat varierar varje år. Läs mer på portalen Norden i skolan.

Erasmus i skolorna-programmet erbjuder skolor möjlighet att bjuda en utländsk studerande på besök.  Den studerande kan delta i språk- eller ämnesundervisningen, berätta om sina utbytesstudier på en studiehandledningstimme m.m. Er skola och den studerande bestämmer själva upplägget. Erasmus i skolorna förmedlar kontakten till en studerande utifrån er intresseförfrågan och står för den studerandes resekostnader.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 23.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.