Projekt 0 - 24

Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till ett treårigt projekt om tvärsektoriellt samarbete för utsatta barn og unga mellan 0 och 24 år. Projektet skall bidra till erfarenhetsdelning och kunskap om hur olika förvaltningsnivåer och sektorer bäst kan anpassa sina ansträngningar. Hur utveckla en samordning, enhetlig och relevant samordning för utsatta barn och unga och deras familjer? 

Åland deltar i projektet och kontaktperson är Annette Rumander vid utbildnings- och kulturavdelningen.

Publicerad 10.1.2018
Uppdaterad 18.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.