MIK-modell

Modellen nedan är hämtad från Unescos ramverk för Medie- och informationskunnighet och finns att ladda ner på Unescos webbplats. Modellen tydliggör vilka kompetenser som är viktiga för lärare idag.

Unescos svenska webbplats

 

Publicerad 5.7.2017
Uppdaterad 27.3.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.