Utvecklingsarbete

Alla elever och studerande ska bli reflekterande, lärande och kunskapsbildande globala medborgare och ska också kunna fungera fullt ut i samhället och ekonomin. Skolutveckling handlar om att varje elev och studerande ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt för att bli det. 

Nyheter inom Skolutveckling

16.2.2021 - Erasmus + 2021-2027
  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat all information om det nya Erasmus+ programmet. Informationen finns på svenska, finska och engelska. Du kan byta språk på sidan via språkmenyn.
Läs mer om Erasmus + 2021-2027 ›
2.2.2021 - Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen
Ålands landskapsregering beslöt den 17.6.2020 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ge underlag till en utbildningspolitisk diskussion om Högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling...
Läs mer om Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen ›
24.9.2020 - Vuxnas grundläggande färdigheter (Seminarier)
Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet,...
Läs mer om Vuxnas grundläggande färdigheter ›
21.9.2020 - Forskning visar att barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv
Tarjei Havnes vid Oslo universitet och som har gjort flera studier inom området menar att det finns en stark antydan om att dagvård kompenserar för vilken som helst färdighet som ännu inte är så...
Läs mer om Forskning visar att barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv ›
16.6.2020 - #ErasmusDays 15-17 oktober
I oktober firar vi Erasmus+-programmet igen! Evenemanget #ErasmusDays ordnas i år 15-17.10 och är en ypperlig chans att synliggöra internationell verksamhet både lokalt och internationellt. #...
Läs mer om #ErasmusDays 15-17 oktober ›
Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.