Utvecklingsarbete

Alla elever och studerande ska bli reflekterande, lärande och kunskapsbildande globala medborgare och ska också kunna fungera fullt ut i samhället och ekonomin. Skolutveckling handlar om att varje elev och studerande ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt för att bli det. 

Nyheter inom Skolutveckling

21.12.2021 - Det händer inom skolåland
Även om det inte alltid syns utåt eller om alla våra duktiga lärare inte alltid syns så händer det hela tiden bra saker ute på våra skolor och enheter, oberoende om det gäller barnomsorg, grundskola...
Läs mer om Det händer inom skolåland ›
7.12.2021 - Upphandling av utbildning i svenska för inflyttade i arbete
Landskapsregeringen begär in anbud på utbildning i svenska för inflyttade i arbete. Upphandlingen avser att teckna ett ramavtal med en utbildningsarrangör som kan genomföra utbildningar i svenska i...
Läs mer om Upphandling av utbildning i svenska för inflyttade i arbete ›
16.2.2021 - Erasmus + 2021-2027
  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat all information om det nya Erasmus+ programmet. Informationen finns på svenska, finska och engelska. Du kan byta språk på sidan via språkmenyn.
Läs mer om Erasmus + 2021-2027 ›
2.2.2021 - Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen
Ålands landskapsregering beslöt den 17.6.2020 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ge underlag till en utbildningspolitisk diskussion om Högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling...
Läs mer om Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen ›
24.9.2020 - Vuxnas grundläggande färdigheter (Seminarier)
Grundläggande färdigheter är sådana färdigheter som vi behöver för att klara vårt vardagliga liv och för ett livslångt lärande. Till grundläggande färdigheter hör läs- och skrivkunnighet,...
Läs mer om Vuxnas grundläggande färdigheter ›
Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.