Strategier och program

Utbildnings- och kulturavdelningen ger regelbundet ut strategier, visioner och politiska program i syfte att peka ut riktningen för önskad utveckling i skolorna på Åland.

Utbildningspolitiskt program

Det utbildningspolitiska programmet för landskapet Åland beskriver mål och insatser för att uppnå en hållbar, flexibel, digital, jämlik och jämställd, entreprenörsmässig och integrerad skola och utbildning.

Hela programmet kan läsas här men det finns också en kortversion i form av en broschyr som du kan läsa här.

 

IT-strategi

I syfte att stöda utvecklingen inom undervisningssektorn samt att främja en likvärdig undervisning för alla har Ålands landskapsregering gett ut en strategi som stöd för utvecklingen.

Vision
Åland har en modern och flexibel skola som utvecklar och stöder de kompetenser och färdigheter som motsvarar samhällets krav och där digital kompetens kan jämföras med basfärdigheterna. 

En uppdatering av strategin är under arbete och förväntas vara klar under sommaren 2023.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 26.5.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.