• Dialog 2019

    7 - 8 februari.

    Sista anmälningsdag 24 januari!

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

GDPR

Länkar till information om hur dataskyddsförordningen påverkar skolornas verksamhet

Styrdokument

Läroplaner, direktiv, strategier, anvisningar

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Dags att söka stöd för samarbete och projekt inom Nordplus

Har du någon bra idé som du vill förverkliga med andra skolor i Norden eller Baltikum?  Inom Nordplus kan du söka stöd för:

Stöd i skola - en folder för er med barn i grundskolan

Ålands landskapsregering har tagit fram en folder för er som har barn i grundskolan. I foldern presenteras de möjligheter som finns för elever som är behov av stöd och hur skolorna arbetar för att erbjuda rätt stöd i rätt tid.

Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier

De flesta fall av sexuella trakasserier som riktas mot barn sker utanför skolan. Om skolan får veta om händelser med sexuellt våld, är det viktigt att samarbeta med familjerna samt polisen och barnskyddet och andra myndigheter.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.