• Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Distansundervisning

Tips och länkar till resurser som rör distansundervisning

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Utvärdering om distansundervisningen under våren 2020 riktad till grundskolan

Nu finns en utvärdering öppen för att samla grundskolans erfarenheter från tiden då skolorna måste stänga på grund av Coronapandemin.

Programmering i skolan - när, var, hur, varför?

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.

Itslearning-workshop för lärare

Nu erbjuds två tillfällen för lärare som har för avsikt att ta i bruk lärplattformen Itslearning eller som vill fräscha upp sina kunskaper från tidigare tillfällen.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.