• Dialog 2023

  • Bild på skog och sjö vintertid

    Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för barnomsorg och skolor på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Dialog 2023

Planeras hållas 7 - 8 februari 2023! Notera i era kalendrar

Digital kompetens

Här kan du ta del av stödmaterial för digital kompetens i skolorna

Föreläsnings-presentationer Dialog 2023

Blogginlägg från utbildningsbyrån

Resurser och stöd för lärare

Här hittar du information som direkt eller indirekt kopplar till uppdragen i de åländska läroplanerna (under uppbyggnad)

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Startsida

Nyheter

Anmälningen till Dialog 2023

Anmälningsblanketten för Dialog 2023 har nu stängts. Det går att göra efteranmälning ännu denna vecka men det går inte att boka lunch. Meddela per epost till undertecknad: namn, skola samt vilka föreläsningar ni önskar gå på.

Dags att anmäla sig till vinterns fortbildningar och inspirationstillfällen!

Ni har väl spanat in programmet för Dialog 2023 för nu är det dags att anmäla sig! Anmälningen stänger redan den 23 januari.

Omsorgsassistent inom äldreomsorgen

Ålands landskapsregering har beslutat att Ålands gymnasium ska inleda en utbildning till omsorgsassistent inom äldreomsorgen inkommande läsår med 15 studieplatser.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 30.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.