• Dialog 2021

    Planeras gå av stapeln 2 - 3 februari

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Distansundervisning

Tips och länkar till resurser som rör distansundervisning

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Öppna läromedel på finna.fi

Vi har tidigare berättat om tjänsen finna.fi men nu har de även öppna läromedel för skolorna att använda.

Hur kan Barnkonventionen hjälpa dig

Brukar du som lärare ta upp innebörden i Barnkonventionen i din klass? Nu har UR i Sverige publicerat en kort filmsnutt om hur Barnkonventionen kan hjälpa barnen och den kan kanske också fungera som material just i din undervisning.

Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp

Allmänna tentamenstillfällen för att avlägga Utbildningsstyrelsens examen i undervisningsförvaltning (litteraturtentamen) ordnas regelbundet ungefär en gång i månaden. Vid anmälan uppger man om man vill tentera på svenska eller finska.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.