• Skolresurs på Åland

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Dialog 2021

Information om föreläsare, föreläsningar och anmälning

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Distansundervisning

Tips och länkar till resurser som rör distansundervisning

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Startsida

Nyheter

Material som stöd i undervisningen

Har ni koll på det pedagogiska stödmaterial som finns på utbildningsbyråns webbplats www.utbildning.ax.

Undervisningstips om klimat och natur

Nu hittar ni ålandsproducerat material på Norden i skola:s webbplats. Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i grundskolan och gymnasiet i hela Norden unika möjligheter att arbeta med skandinavisk g

Öppna föreläsningar med Living V&I Ab och Öppna högskolan

Living V&I Ab är ett pedagogiskt forsknings- och utvecklingsföretag vars verksamhetsidé bygger på att arbeta tillsammans med kommuner och skolhuvudmän för att skapa olika former av samverkan för en
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.