• Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Distansundervisning

Tips och länkar till resurser som rör distansundervisning

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Information kring öppnandet av grundskolan den 14 maj

Ålands landskapsregering har gett ut information och riktlinjer till kommunerna gällande öppnandet av grundskolorna den 14 maj. 

Flera ämndesdelar på remiss

Nu finns flera förslag till ämnesdelar i den kommande läroplanen för grundskolan ute på remiss. Ni hittar dem under Remisser/Utkast högst upp i menyn.

Vårdnadshavares uppfattning om distansundervisning - enkät

Ålands landskapsregering önskar få en översiktlig bild hur vårdnadshavare till elever i grundskolan uppfattar att distansundervisningen i låg- och högstadiet har fungerat under perioden som skolan varit stängd.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.