• Dialog 2020

    30-31 januari 2020

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Styrdokument

Läroplaner, direktiv, strategier, anvisningar

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

CRAFT-modellen

CRAFT-modellen är en undervisningsmetod som passar bra när flera elever/studerande ska jobba med en gemensam uppgift. Modellen passar in i många av skolans enskilda ämnen men fungerar också utmärkt inom ämnesöverg

Jobbskuggare från Malmö

Titta hit alla grundskolor. Är ni med i ettTwinning-projekt där ni åker till något annat nordiskt land och är dessutom uppmuntrade till att jobba med Nordic-CRAFT som projekt?

Erasmus+ info den 24 oktober, påminnelse om anmälan

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildningsprogram och stöder europeiskt samarbete. Programmets mål är att utveckla utbildningen, förbättra ungdomars och vuxnas utbildningsnivå, kompetens och sysselsättningsmöjligheter.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.