• Dialog 2023

    7 - 8 februari 2023!

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för barnomsorg och skolor på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Dialog 2023

Planeras hållas 7 - 8 februari 2023! Notera i era kalendrar

Åland 100

Här kan du ta del av material för undervisning med temat Åland 100

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Resurser och stöd för lärare

Här hittar du information som direkt eller indirekt kopplar till uppdragen i de åländska läroplanerna (under uppbyggnad)

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Startsida

Nyheter

STOPP! MIN KROPP! - konferensen 2022

Årets Stopp! Min kropp! - veckan, som arrangeras av Rädda Barnen, inleds men en digital konferens den 10 oktober 13.00 - 16.00.

Svenskspråkigt material kring frågor om inlärningssvårigheter hos barn och unga

Niilo Mäki Institutet är ett forskningsinstitut som arbetar med frågor om inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar.

Lansering av DigComp 2.2 på svenska

Den nyligen uppdaterade EU-standarden för digital kompetens och förmåga DigComp 2.2 finns nu till väsentliga delar översatt till svenska.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.