• Dialog 2021

    Planeras gå av stapeln 2 - 3 februari

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Distansundervisning

Tips och länkar till resurser som rör distansundervisning

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Virtuella internationaliseringsdagar för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik

Än finns tid att anmäla sig till de virtuella internationaliseringsdagarna!

Vänskapande i högstadiet

"Lärarna är ofta lyhörda för elevernas sociala signaler, men har sällan tid att fokusera på dem, trots att vänskapandet på högstadiet är så viktigt för både elevers välmående och skolprestationer".

Digitala seminarier

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för skola och förskola.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.