Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Dialog 2022

Information om föreläsare, föreläsningar och anmälning

Åland 100

Här kan du ta del av material för undervisning med temat Åland 100

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Startsida

Nyheter

Multilitteracitet för daghem

Centralen för mediefostran Metka rf ordnar inte bara workshopar för barn och unga utan också fortbildning i mediefostran för lärare, småbarnspedagoger, bibliotekspersonal och ungdomsarbetare.

Skolchatt - något för dina elever i åk 3 - 9

Nordisk skolchatt är ett banbrytande och roligt sätt att träffa andra nordiska skolelever på – samtidigt som det ger en unik möjlighet att träna rösten och öronen för att förstå melodier, likheter och skillnader mellan grannspråken dansk

Ny föreläsarpresentation Maria Rönn-Liljenfeldt

Nu kan vi presentera en ny föreläsaret till Dialog 2022. Läs mer om henne i vår blogg!
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.