• Lycka till med det nya skolåret!

    önskar utbildningsbyrån

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Dialog 2022

Information om föreläsare, föreläsningar och anmälning

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Distansundervisning

Tips och länkar till resurser som rör distansundervisning

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Startsida

Nyheter

Intresserad av att delta i utbyte inom Norden och Baltikum?

Då ska ni delta i Nordplus digitala café den 30 september 2021 för mer information (på engelska).

Valteri Skillas Ålandsvecka närmar sig

Här kommer en lite puff från Valteri Skilla:

Åland 100 - skolveckan

Under perioden 21-25.3 2022 kommer Åland vara tema i finländska skolor - Skolveckan Åland 100. Veckan kommer att omfatta fem teman där Åland behandlas ur olika perspektiv.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.