• Välkomna tillbaka till vårterminen 2021

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Dialog 2021

Information om föreläsare, föreläsningar och anmälning

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Distansundervisning

Tips och länkar till resurser som rör distansundervisning

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Startsida

Nyheter

Webbinar om grundläggande färdigheter samt karriärvägledning

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL, ordnar olika typer av seminarier. Nu hålls två olika webbinarier om hållbar karriärvägledning samt grundläggande färdigheter:

Presentationer och filmer från Dialog 2021

Ni hittar nu en del av föreläsarnas presentationer och inspelade föreläsningar på Material från Dialog 2021

FAQ om behörighetskrav inom barnomsorg och grundskola

Funderar ni något över behörighetskraven för tjänster inom barnomsorg eller grundskola? Tvekar ni på hur lagtexten om språkkunskaper eller utländska yrkeskvalifikationer kan tolkas?
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.