• Skolresurs på Åland

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Dialog 2021

Information om föreläsare, föreläsningar och anmälning

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Distansundervisning

Tips och länkar till resurser som rör distansundervisning

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Startsida

Nyheter

Anmälningen öppen till fortbildning för fysik- kemi och matematiklärare i åk 7-9

Nu är anmälningen öppen till den fortbildning som tidigare informerats om riktad till fysik- kemi- och matematiklärare i högstadierna på Åland.

Valteri Skillas Ålandsvecka

Information från Valtari Skilla:

Påminnelse om intresseanmälan för Mitt avtryck - Åland 100 för skolorna

För att uppmärksamma firandet av Åland 100 så har utbildningsbyrån utlyst temat Mitt avtryck för alla verksamheter inom utbildning på Åland.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.