• Välkomna till det nya läsåret!

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Styrdokument

Läroplaner, direktiv, strategier, anvisningar

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Sista chans att anmäla sig till fortbildning i matematik och naturvetenskap

Öppna Högskolan ordnar en gratis fortbildningshelhet främst riktad till ämneslärare i naturvetenskap och matematik i högstadiet, men även klasslärare kan anmäla sig.

SKOLFREDEN 2019

Skolfreden har utlysts på Åland sedan 2007 med syftet att väcka diskussion kring hur en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag.

Nordplus förberedande besök

Lär känna nordiska och baltiska länders kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk och natur. Gör det genom ett utbyte via Nordplus.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.