• Dialog 2020

    30-31 januari 2020

  • Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

Grundskolans nya läroplan

Följ arbetet med grundskolans nya läroplan

Styrdokument

Läroplaner, direktiv, strategier, anvisningar

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Grunder för antagning och tillsättande av arbetsgrupp

Ålands landskapsregering har beslutat om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att planera hur grundskoleutbildning för personer som fullgjort läroplikten ska förverkligas.

Nytt blogginlägg, Dialog 2020, Matteklubben

Nytt blogginägg om Dialog 2020 och föreläsarpresentation - Matteklubben! 

Ny medarbetare vid utbildningsbyrån

Ålands landskapsregeringen har anställt Andrea Björnhuvud som ny specialsakkunnig inom barnomsorg på utbildningsbyrån vid utbildnings- och kulturavdelningen. Andrea tillträdde sin tjänst 1 november och kan nås via epostadressen
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.