• Skolresurs på Åland

    En webbplats med information för skolorna på Åland

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

GDPR

Länkar till information om hur dataskyddsförordningen påverkar skolornas verksamhet

Styrdokument

Läroplaner, direktiv, strategier, anvisningar

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Programmeringsprojekt PROGIS

Ålands landskapsregering har godkänt projektplanen för PROGIS, programmering och datalogiskt tänkande i grundskolan, och det går nu att anmäla sitt intresse att delta.

Anvisningar och blankett för överföring av uppgifter

Ålands landskapsregering har fastställt anvisningar samt därtill hörande blankett för överföring av uppgifter från grundskolan till gymnasialstadiet.

Barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland

LIITU – en rapport över barns och ungdomars motions- och idrottsvanor i Finland är en trenduppföljning som samlar in mångsidig information om barns och ungas motionsvanor och -aktiviteter samt faktorer förknippade med dessa.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.