• Dialog 2019

    7 - 8 februari.

    Programmet är klart och anmälningen har öppnat!

Nyheter

Det senaste inom utbildningssektorn

GDPR

Länkar till information om hur dataskyddsförordningen påverkar skolornas verksamhet

Styrdokument

Läroplaner, direktiv, strategier, anvisningar

Kalender

Viktiga händelser inom utbildningssektorn

Bloggar

Blogginlägg från utbildningsbyrån och skolorna på Åland

Från skola till arbetsliv

Erkännande/behörighet, läroavtal, vägledning

Startsida

Nyheter

Programmet klart för Dialog 2019

Nu är programmet för Dialog 2019 klart och anmälningen har öppnat. Ni hittar all information på https://www.utbildning.ax/dialog-2019.

Åländska yrkesstuderande sporras välja otraditionellt

Projektet ”Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande” sorterar under Nordiska Ministerrådets samarbetsorgan ”Nordisk information för kunskap om kön” (NIKK) och startade hösten 2017. Syftet med projektet är att stödja och stärka jämställd

Seminarium kring validering, vägledning och integration

Vem får idag stöd vid vägledning, validering och integration? Hur ska vi tillse att alla som har behov av detta får hjälp? Vem ansvarar för dem som idag "faller mellan stolarna"? Hurudana valideringstjänster behövs på Åland framöver?
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 19.1.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.