Jämställdhet och jämlikhet

I enlighet men Barnkonventionens artikel 12 - Åsiktsfriheten och rätten att bli hörd, ska alla som jobbar med barn och unga försäkra sig om att barnet fritt får möjlighet att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör dem.

Barn och ungdomars åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. För att förverkliga det här ska de särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet eller ungdomen.

Utbildning samt material och verktyg på jämställdhetsområdet

Material kring jämställdhet och likabehandling i verksamheter anpassade till barnomsorg och skola och är samlade landskapsregerings webbplats (ansvarig är Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet). 

Länk till information om jämställd barnomsorg och skola på regeringens webbplats

Länk till metodbank för jämställd och jämlik baromsorg och skola på regeringens webbplats