Jämställdhet och jämlikhet

I enlighet men Barnkonventionens artikel 12 - Åsiktsfriheten och rätten att bli hörd, ska alla som jobbar med barn och unga försäkra sig om att barnet fritt får möjlighet att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör dem.

Barn och ungdomars åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. För att förverkliga det här ska de särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet eller ungdomen.

Projekt och aktiviteter samt material och verktyg på jämställdhetsområdet

Projekt och aktiviteter är anpassade till barnomsorg och skola och är samlade landskapsregerings webbplats (ansvarig är Kristin Mattson, specialsakkunnig i jämställdhet). 

Länk till projekt och aktiviteter på regeringens webbplats

Länk till material och verktyg på regeringens webbplats