Bakgrundsbild för föreläsare under seminarium kring välmående

Temaeftermiddag Välmående 2024

Nedan hittar ni en del av föreläsarpresentationerna från seminariet kring välmående 2024. En del av presentationerna skickas endast till deltagare i föreläsningen medan andra är tillgängliga för samtliga intresserade. Informationen uppdateras efterhand som föreläsarna skickar in sina presentationer.

Kristian Wahlbeck

 

Merja Koponen

 

Rasmus Ahlgren

Barn som far illa. Skickas till deltagarna.

Christian Wentzel

Droger, missbruk och kännetecken

Sissela Nutley

Camilla Vahlberg

Samspelskompetens som grund för god arbetsmiljö och resiliens. Skickas till deltagarna

Jana Söderberg

Ett hållbart självledarskap som MOTIVATION 3.0. Skickas till deltagarna

Camilla Forsberg

Vad är arbetsmiljö och varför är det så viktigt?

Michlela Karlsson-
Kronström