Nyckelkompetensen Digital kompetens

Nyckelkompetenserna inom barnomsorg och grundskola på Åland bygger på Europeiska rådets rekommendationer och en av dessa åtta nyckekompetenser är Digital kompetens. Här hittar du kompetenserna så som de skrivs fram i de två läroplanerna samt kopplingar till LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola.