Erasmus+

Erasmus+ är EU:s stödprogram för utbildning, ungdomsverksamhet och idrott i EU-länderna, Norge, Island, Lichtenstein, Turkiet och Makedonien. Alla skolor, myndigheter och organisationer med ansvar för utbildning kan delta. Inom Erasmus+ kan skolor söka stöd för följande aktiviteter:

  • Mobilitet: studerandeutbyte och praktik och lärar- och personalutbyte
  • Samarbetsprojekt: kontakter mellan daghem, skolor och organisationer för att utveckla god praxis i undervisningen. Ett projekt kan omfatta ett samarbete mellan två eller flera skolor.

Läs om Erasmus+ på Utbildningsstyrelsens webbplats
Läs om Erasmus+ på Europas skolplattform för utbildning

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 26.5.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.