Material från Dialog 2023

Material från föreläsningarna finns tillgängliga på olika sätt för deltagarna i seminariet Dialog 2023. Nedan finns de som vi med tillstånd kan publicera öppet på nätet. Övrigt material skickas direkt till deltagarna per epost beroende på vilka föreläsningar de deltagit i.

Kristin Mattsson

Kristina Edström 

Astrid Frylmark

 

Maria-Pia Gottberg

 

Nina Bergdahl