Material från Dialog 2023

Material från föreläsningarna finns tillgängliga på olika sätt för deltagarna i seminariet Dialog 2023. Nedan finns de som vi med tillstånd kan publicera öppet på nätet. Övrigt material skickas direkt till deltagarna per epost beroende på vilka föreläsningar de deltagit i.

Kristin Mattsson

Kristina Edström 

Astrid Frylmark

Maria-Pia Gottberg

Nina Bergdahl

 

Publicerad 10.2.2023
Uppdaterad 16.2.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.