Läroplaner

Åland har genom sin särställning egen lagstiftningsbehörighet för frågor som rör utbildning och undervisning. Därför har grundskolorna och gymnasiet egna läroplaner och läroplansgrunder, vilka uppdateras kontinuerligt. Grundskolans läroplan kommer att genomgå en revidering med start vintern 2018.

 

Grundskolan på Åland

Grundskolans läroplan

Nivåskala för språkkunskaper - nivåskalan är en i Finland utarbetad tillämpning av de skalor som ingår i den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk som utvecklats av Europarådet

Stöd för lärande - bilaga till grunskolans läroplan. Stödet för lärande och skolgång innefattar både lösningar för skolan som helhet och för enskilda elever i behov av stöd.

 

Ålands gymnasium

Läroplangrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen

Ändring av bedömningsskalan i läroplansgrunderna inom den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan i allmänna ämnen inom den grundläggande yrkesutbildningen 

Läroplan i allmänna ämnen inom den grundläggande yrkesutbildningen med anpassade mål

Läroplansgrunder för yrkesinriktad specialundervisning

 

 

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 1.10.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.