Läroplaner

Åland har genom sin särställning egen lagstiftningsbehörighet för frågor som rör utbildning och undervisning. Därför har grundskolorna och gymnasiet egna läroplaner och läroplansgrunder, vilka uppdateras kontinuerligt. 

Grundskolan på Åland

https://www.laroplan.ax/laroplan-grundskolan

 

Ålands gymnasium

https://www.regeringen.ax/utbildning-larande/gymnasium/styrdokument

 

Läroplan gällande integrationsutbildning för vuxna invandrare på Åland

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 2.3.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.