eTwinning

eTwinning är ett nätverk där lärare från Europa kan registrera sig och använda en onlineportal för att

  • hitta varandra och träffas virtuellt
  • utbyta idéer och metoder
  • starta digitala projekt med sina elevgrupper

Förutom grundskolor och gymnasier kan även daghem delta. 

Länk till eTwinnings webbplats