AI

Artificiell intelligens (konstgjord intelligens) kan beskrivas som teorier och tekniker som är utvecklade för att tillåta datorsystem att utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig eller biologisk intelligens. AI-verktyg finns runt omkring oss och många verktyg som vi använder i utbildning och tar för givet är byggda på AI, inklusive sökmotorer, grammatikkontroller, rösttranskriptionstjänster och så vidare.

Exempelvis kan robotar programmeras med AI för att självständigt kunna lära sig om sin omgivning och förstå den för att göra egna val. Frågor som exempelvis hur digital teknologi utmanar våra rättigheter och vårt samhällsengagemang eller hur vår vardag och våra relationer med andra människor ändras, behöver få ta mer plats.

Utmaningar rörande risker, etik och lagstiftning är centrala för utvecklingen av AI. Ännu finns ingen samlad bild av utvecklingen och utvecklingen av olika policyn inom området är har bara påbörjats. De flesta företag kommer att behöva egen specialkompetens inom AI inom en överskådlig framtid. Att förstå är inte tillräckligt i alla sammanhang, utan det behövs också kompetens att kunna hantera system och modeller för AI. Framöver kommer denna kompetens att vara mycket efterfrågad. 

Johan Falk resonerar i sin bok AI och skolan (del 3) om hur synen på kunskap kan komma att ändras på grund av AI och chattbottar. Han tror också att de som är skickliga på att använda AI får verktyg för att överblicka betydligt mer kunskap än vad som är möjligt idag och även producera eller utföra mer saker. Han tror att tröskeln för att kunna bidra i kunskapssamhället samtidigt höjs, dvs. AI kan användas för enklare uppgifter såsom att analysera, planera, kommunicera, samordna och även fatta beslut.

Sätt att implementera AI i klassrummet kan bla. vara; lära med AI - dvs. olika program som stöder studerandes lärande, lära om AI - dvs. studerande får förståesle för hur de påverkas av tekniken samt att lära sig - dvs. studerande lär sig hur tekniken fungerar för att själva är med och bygger och utvecklar program.

Mervärde med AI

Genom att ge tillgång till rätt kurser, förbättra kommunikationen med lärare och frigöra mer tid för att fokusera på andra aspekter av livet, kan AI ha en betydande inverkan på elevernas och studerandes lärande. De flesta lärare kämpar med tidshantering och de vill lägga mer tid på att träffa elever en och en, dyka in i forskning eller fortsätta sin egen kompetensutveckling. AI kan hjälpa till att frigöra lärares tid genom att automatisera uppgifter, analysera studerandes prestationer och minska utbildningsklyftan.

Mervärde med AI för studerande

Individualisering: Individualisering är en av de största trenderna inom utbildning. Med användningen av AI får de studerande ett personligt förhållningssätt till inlärningsprogram baserat på deras egna erfarenheter och preferenser. AI kan anpassa sig till varje studerandes kunskapsnivå, inlärningshastighet och önskade mål så att de får ut det mesta av sin utbildning. Dessutom kan AI-drivna lösningar analysera studerandes tidigare inlärningshistorik, identifiera svagheter och erbjuda kurser som är bäst lämpade för förbättring, vilket ger många möjligheter till en personlig inlärningsupplevelse.

Handledning: Även om det inte är ovanligt att studerande behöver extra hjälp utanför klassrummet, har läraren kanske inte ledig tid för studerande när skoldagen är slut. AI-lärare och chatbots kan vara en lösning. Ingen chatbot kan ersätta en bra pedagog, men AI-verktyg kan hjälpa studerande att vässa sina färdigheter och förbättra svaga punkter utanför klassrummet. De ger en en-mot-en-inlärningsupplevelse utan att läraren är där för att svara på frågor under alla tider på dygnet. En bra AI-handledare svarar inte direkt på dina frågor utan ger dig vägledning och tips på hur du ska jobba vidare för att komma till svaret eller få en uppgift klar.

Snabba svar: Det kan kännas frustrerande att ställa en fråga bara för att få den besvarad tre dagar senare. Lärare bombarderas ofta med repetitiva frågor dagligen. AI kan hjälpa studerande att hitta svar på sina vanligaste frågor på några sekunder genom supportautomatisering och konversationsintelligens. Detta frigör inte bara mycket tid för lärare, utan det hjälper också studerande att lägga mindre tid på att spåra svar eller vänta på svar på deras frågor.

Tillgång till lärande dygnet runt: AI-drivna verktyg gör lärande tillgängligt för alla studerande, när som helst och var som helst. Varje studerande lär sig i sin egen takt, och tillgång dygnet runt gör det lättare för dem att utforska vad som fungerar utan att behöva vänta på en pedagog. Dessutom kan studenter från hela världen få tillgång till högkvalitativ utbildning, ibland med minimerade rese- och levnadskostnader. 

Mervärde för lärare

Individualisering: Precis som AI kan anpassa studerandes kurser, kan den göra samma sak för lärare. Genom att analysera studerandes inlärningsförmåga och historia kan AI ge lärare en tydlig bild av vilka ämnen och lektioner som behöver omvärderas. Denna analys gör det möjligt för lärare att skapa det bästa lärandet för alla studerande. Genom att analysera varje studerandes specifika behov kan lärare och professorer anpassa sina kurser för att ta itu med de vanligaste bristerna i kunskap och utmaningsområden innan en student hamnar för långt efter.

Svara på frågor: Med tillgång till hela skolans kunskapsbas kan AI-drivna chatbots svara på en mängd generiska och repetitiva frågor som studenter vanligtvis ställer utan att involvera en lärare. På så sätt möjliggör AI mer tid för lärare att fokusera på lektionsplanering, läroplansforskning eller att förbättra studerandes engagemang.

Uppgiftsautomatisering: Kraften i AI kan automatisera de mest vardagliga uppgifterna, inklusive administrativt arbete, betygspapper, bedömning av inlärningsmönster, svar på allmänna frågor och mer. Men med stödautomatiseringsverktyg kan lärare automatisera manuella processer, vilket ger mer tid att fokusera på att lära ut kärnkompetenser.

AI uppgifter

Aktiviteterna nedan är hämtade från UNESCOS 2021 Media and information literate citizens, Think critcally, click wisely (fri översättning). ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (http: // creativecommons.org / licenses/by -sa/3.0/i go/).

Möjliga mål för en grundläggande förståelse för AI

 • Förstå hur algoritmer skapas och hur de fungerar
 • Indentifiera olika typer av Al och hur de fungerar
 • Lista och kartlägg digitala lösningar som används i det dagliga livet i förhållande till olika typer av Al
 • Diskutera möjligheter att använda Al i utbildning
 • Identifiera olika typer av sociala medier och förklara affärsmodellerna
 • Utforska den sociala påverkan av Al, t.ex. fototaggning, taligenkänning, beteendemodifiering och profilering

Aktiviteter

 1. Lärare eller elever kan sätta sig in i hur algoritmer fungerar (bl.a https://algorithmliteracy.org/ ) Reflektera över definitionen "Algoritmer är steg-för-steg-planer eller instruktioner för att utföra en uppgift eller lösa ett problem - du kan tänka på dem som recept som kodare använder för att sjöinformation och producera saker som hjälper oss att uppnå vissa resultat".
   
 2. Det mesta av det du gör online eller när du använder digital teknik registreras på något sätt eller någon form av data samlas in. Faktum är att vissa algoritmer eller datorprogram är skrivna för att samla in data om dig. Data som samlas in används i dessa eller andra algoritmer eller datorprogram för att skapa en profil av dig för olika syften, inklusive vilken typ av innehåll eller reklam som ska presenteras för dig. 
  Guida eleverna att undersöka beskrivningen eller egenskaperna hos olika algoritmer. Vilka är några populära digitala verktyg som använder dessa algoritmer? Vilka är några av fördelarna? Vad kan vara några oavsiktliga effekter? Vem har kontroll och med vilka konsekvenser?
   
 3. Lärare eller elever bör nu ha en grundläggande uppfattning om vad algoritmer är och hur de fungerar. De bör vägledas för att gå djupare in i varför det är nödvändigt att ha algoritmtransparens och att algoritmer ska övervakas. Som lärare kan du fördjupa dig i utdraget från FN:s särskilda rapportörs rapport om förhållandet mellan Al eller algoritmer och främjande och skydd av rätten till åsikts- och yttrandefrihet, http://www.undocs.org/A/73/348 . Ställ frågor som: På vilka sätt påverkar algoritmer vilken information som prioriteras, nedprioriteras, inkluderas eller exkluderas? Kan de begränsa människors friheter? Hur kan allmänheten säkerställa att Al eller algoritmer utformas utifrån principer om mänskliga rättigheter? 
   
 4. Guida eleverna att föreslå vilken typ av algoritmer som de skulle eller inte skulle utveckla om de skulle lära sig datorprogrammering. Ställ frågan: vem som skulle dra nytta av användningen av dessa algoritmer och varför? Handled dem att undersöka om dessa algoritmer redan finns och var. Vilka åtgärder bör de vidta, om några?
   
 5. Grupparbete eller individuellt arbete. Gruppen kan lista ut olika applikationer som de identifierar som använder Al. De kan uppmuntras att skilja mellan enkel automatisering och Al.
   
 6. Gruppdiskussion: diskussion om tal- och ansiktsigenkänning, fototaggning, automatiserade bilar, chatbotar, robotar och andra vanliga områden där Al används i dagsläget för att utforska hur de fungerar. Övningen kan inkludera en diskussion om användningen av Al i undervisningen. Exempel: Använd färgade kort för varje typ av Al och hela listan kan samlas på affischer.
   
 7. Para ihop elever som förklarar för varandra vilken Al-applikation som är mest användbar och varför. Övningen kan innehålla en diskussion om användningen av Al i undervisningen. Därefter ska varje medlem i gruppen presentera idé på en minut för hela gruppen. Faktorer så som beroendet av företagsleverantörer med olika agendor bör diskuteras, liksom frågor om individualiserat kontra socialt lärande (för högre åk/stadier).
   
 8. Genom att använda sociala medier som ett användningsfall, bör eleverna skriva en uppsats eller motsvarande om hur sociala medier använder Al, vilka typer av Al som används i sociala medier, och tydligt förklara varför Al används i sociala medier.
   
 9. Hur får sociala medier mer data? Varför är detta viktigt? Elever kan skapa en imaginär social-medieverksamhet. I team kan de sedan utveckla en imaginär affärsstrategi som gör att de kan få mer data för sin "nya" sociala medieverksamhet.
   
 10. Diskutera i grupp om effekterna av olika Al-lösningar i våra liv. Nyckelfrågor: är det nödvändigt, användbart eller ska det undvikas? Som lärare kan du komma med din egen version av nyckelfrågorna.

Jag vill lära mig mer

Om du känner dig osäker eller vill veta mera om vad AI innebär kan du läsa mer rubriken Texter eller ta en av flera gratiskurser för både nybörjare och för lite längre hunna under Kurser.

Texter

Modul 11 i Unescos ramverk Think critically, click wisely -  https://en.unesco.org/news/media-and-information-literate-citizens-think-critically-click-wisely) från sid 293

AI och svenskan i Finland (Linda Mannila) https://magma.fi/ai-och-svenskan-i-finland/

AI och skolan - praktiska tips och framtidsspaningar om chattbottar i skola med författaren Johan Falk. En bra bok för dig som är lärare, speciellt i grundskolan och gymnasiet.

 - för lärare avseende användningen av artificiellt intelligens och data vis undervisning och lärande, Europeiska unionen 2022

Kurser

Moocs Elements of AI - enkelt att komma i gång, intuitiv, på svenska, gratis, god renommé. Det är värt att ge kursen en chans eftersom du kan jobba i din egen takt när som helst! - https://courses.helsinki.fi/en/aytkt21018sv/129745904

Ethics of AI - vad innebär etik inom AI, vad kan och kan inte göras för att utvecklingen av AI ska ske på ett etiskt hållbart sätt, och hur kommer man igång med att tänka på artificiell intelligens ur en etisk synvinkel. https://ethics-of-ai.mooc.fi/sv/

Kurs för elever/studerande https://code.org/ai

Grundkurs i AI från Internetstiftelsen https://internetkunskap.se/grundkurs-i-ai/

Metaverse 

Teknologin kommer att ytterligare förändra hur, var och när vi arbetar. Vilka utmaningar innebär det att leda medarbetare i en virtuell värld? 

Kairos Future beskriver Metaverse som ett antal digitala världar som man kan gå in och ut ur med hjälp av en avatar, en digital representation av dig själv. Med hjälp av tekniken inom området kan vi skapa olika digitala versioner av oss själva. Med våra avatarer kan vi delta i olika digitala världar och sammanhang. Vi kommer att få se uppfattningen av vad en person är, i den fysiska världen, och i den digitala, utmanas. Virtual reality (VR) och Augmented Reality (AR) ligger till grund för utvecklingen, men utvecklingen inom området är ännu i ett tidigt skede.

Du kan läsa mer om detta och allmänt om framtidsdriven (digital) transformation på Kairos Futures webbplats.