HBTQIA

Alla på Åland ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För att nå dit antog Ålands landskapsregering en handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället, HBTQIA-personers lika villkor i det åländska samhälllet - 2019 - 2025

Syftet med handlingsplanen är att vara ett verktyg för att göra samhället mer tillgängligt, tryggt och inkluderande för hbtqia-personer och fungera som stöd vid planering och utformningen av olika verksamheter. Åtgärderna i planen handlar bland annat om att höja kunskapen på hbtqia-området genom olika utbildningsinsatser, synliggörande och ett aktivt värdegrunds- och normkritiskt arbete.

Notera att vissa lagar som är av betydelse för arbetet med hbtqia-rättigheter har ändrats sedan handlingsplanen skrevs. Vissa laghänvisningar kan därför vara felaktiga men detta påverkar inte innehållet som sådant. 

Handlingsplanen hittar ni under Bilagor!

Ytterligare information finns på regeringens webbplats