Utbildningsstyrelsens kunskapsbeskrivningar

Utbildningsstyrelsen i Finland har publicerat en webbplats för kunskapsbeskrivningar för digital kompetens för barnomsorg och grundskola (tidigare projekt Nylitteracitet). Kunskapsbeskrivningarna är indelade i medieläskunnighet, programmeringskunnande och digital kompetens. Materialet som är publicerat på eGrunder är omfattande och tydligt strukturerat för olika årskurser. Utöver kopplingar till målen i den finländska läroplanen finns också ett omfattande samling av stöd och publikationer som producerades under projektet Nylitteracitet på https://www.mediataitokoulu.fi/sv/

Nedan finns en kort film om digital kompetens. Observera att länkarna i slutet av filmen inte längre är i bruk.