Nyheter

Forum för välbefinnande 2023

Regionförvaltningsverket ordnar ett webbinarium om välbefinnande 1 - 2 november 2023. Under webbinariets två halvadagar vill Regionförvaltningsverket lyfta det sektorsöveripande arbetet inom elev-...

Save the date, webbinarium om AI och skolan

Utbildningsbyrån ordnar ett webbinarium om AI och skolan i samarbete med Skolverket i Sverige. Johan Falk, som är undervisningsråd vid Skolverket och som bland annat skrivit boken AI och skolan, är...

Hur hittar jag samarbetspartners via eTwinning?

Du som vill jobba nordiskt över nätet, se hit! Nu ordnas det ett eTwinning webbinarium den 8.11.2023 där du kan få information om hur du kan hitta samarbetspartners via eTwinningportalen och där du...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Rönn-Liljenfeldt

Maria är doktorand inom specialpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har under många år varit verksam som speciallärare i åk 1-9 och är just nu...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Astrid Frylmark

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör. Hon har lång erfarenhet av arbete med barns och ungas språkutveckling, både när allt fungerar och när det finns svårigheter. År 2016 erhöll hon...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Liselotte Kjellmer

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington. Hon har bedrivit forskning vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet, Gillbergscentrum på Göteborgs Universitet...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Siri Helle

Fotograf Caroline Andersson Renaud Siri Helle är leg. psykolog och har arbetat med KBT-behandling av depression, stress och ångest. Hon är faktagranskare på 1177 Vårdguiden inom området psykisk hälsa...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Ursula Schober

Ursula Schober är en av Stockholmförskolornas mest älskade barteaterskådespelare. Hennes föreställningar om känslor är skapade utifrån det barn hon önskar att hon hade fått vara och de vuxna hon hade...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Nina Bergdahl

Nina Bergdahl har doktorerat på lärande i det digitala samhället vid Data och Systemvetenskapliga Institutionen, DSV, Stockholms universitet. Efter det arbetade Nina som lektor i didaktik och...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Wiman

Maria Wiman är lärare, skoldebattör, kolumnist och författare med ett öra mot marken. Hon undervisar i svenska och samhällsorienterade ämnen på Skapaskolan i Huddinge och blev år 2019 utsedd till...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Anna Borg

Anna Borg Leg. lärare Specialpedagog och tidigare rektor och chef för ett kommunövergripande elevhälsoarbete. Hon är anknuten till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria-Pia Gottberg

Maria-Pia Gottberg är Lic Mental tränare, författare och föreläsare och grundare till konceptet känslodockan Friendy. I närmare 20 års tid har Maria-Pia föreläst för och utbildat personal inom främst...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg och Filmpedagogerna var tillsammans med Göteborgs Universitet centrala i introduktionen av MIK, Medie- och informationskunnighet i Sverige och ingår i internationella, nationella och...

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Emma Frans

Fotografi: mattiasbarda.se Nu har presentationen av föreläsarna för Dialog 2023 startat. Fram till att programmet är klart kommer vi kort att skriva något om alla föreläsare. 

Nytillkommen föreläsare till Dialog 2020

Vi khar nöjet att berätta att vi har fått ett åländskt tillskott till vår digra föreläsarskara under Dialog 2020. Mona Lindroth har till vår glädje tackat ja till att föreläsa under seminariet. Mona...

Åländska föreläsare under Dialog 2020

Vi har i år igen glädjen att få ha med flera åländska föreläsare under Dialog-seminariet. I ett tidigare blogginlägg har vi presenterat Ann-Christina Kjeldsen men nu kan vi presentera de övriga:...

Föreläsarpresentation Johanna Berlin

Johanna Berlin är klasslärare med behörighet att undervisa i fysiskfostran / gymnastik och har arbetat som klasslärare sedan 2002, med fokus på medveten rörelseträning. 2008-2009 var Johanna med i...

Föreläsarpresentation Christoph Treier

Christoph Treier är delägare av JC institutet, ett center för ledarskap, coaching och mental träning. Han anlitas flitigt som föreläsare och coach i hela världen. Han är också känd från olika tv- och...

Föreläsarpresentation Ann-Christina Kjeldsen

Ann-Christina Kjeldsen är filosofie doktor i logopedi från Åbo Akademi. Hon utbildade sig först till klasslärare och verkade som klasslärare i Godby skola, Finström. Efter speciallärarexamen verkade...

Föreläsarpresentation Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans forskning har lett till en rad utmärkelser och fått uppmärksamhet i såväl...

Föreläsarpresentation Mia Skog

Mia Skog är ämneslärare i biologi, geografi och kemi och jobbar nu som utbildningsplanerare  och fortbildare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia samt som...

Föreläsarpresentation Matteklubben

Marie Eneqvist och Annika Faxander grundade Matteklubben 2014 efter att PISA undersökningen slagit ner som en bomb, svenska elevers kunskap i matematik hade försämrats kraftigt! Utgångspunkten när...

Föreläsarpresentation Henrik Smulter och André Forsman

André Forsman

Dialog 2020, teman

Planeringen av Dialog 2020 pågår som ivrigast och vi har i skrivande stund en hel del bra föreläsare bokade. Flera tips från skolorna har beaktats och vi tar emot fler, speciellt tips på åländska...

Föreläsarpresentation Johanna Björkell

Johanna Björkell har sagts vara en specialpedagog, men säger att hon endast är en ämneslärare, it-pedagog och forskare som anser att de bästa eleverna i klassen är de med inlärningsutmaningar. Varför...