Bild på Rådde rådjur med flagga

Rådde Rådjur – barns delaktighet inom barnomsorgen

Landskapsregeringen utarbetade under hösten 2021 och våren 2022 ett förslag till ny läroplan för barnomsorgen. Materialet ”Rådde Rådjur” togs ursprungligen fram, tillsammans med Rädda barnen Åland och Ålands ombudsmannamyndighet barnombudsmannen , för att möjliggöra att höra barnen i det arbetet.

En sammanställning av barnens synpunkter och hur de påverkade arbetet med läroplanen finns i rapporten ” RÅDDE RAPPORTERAR - vad barnen tycker är viktigt i barnomsorgen på Åland!” 

Länk till Rädda barnen på Åland

Länk till Ålands ombudsmannamyndighet

Materialet har efter processen med läroplanen omarbetats för att kunna användas som ett arbetsmaterial inom verksamheten utan koppling till läroplansprocessen. Syfte är att stödja personalen i arbetet med barns delaktighet, utifrån lagstiftning och läroplan. Arbetsmaterialet är uppbyggt utifrån fyra olika teman, som betonas i lagstiftning och läroplan. Det finns ett häfte för personalen ” Material för personalen”, ett häfte för barn inom daghem ” Häftet om mitt bästa dagis” samt ett för barn inom fritidshem ” Häftet om mitt bästa fritids”. Materialet hittar du nedan. Till materialet hör också bland annat bilder på Rådde.  

Bilder på Rådde i A4 format

Bilder på Rådde känslor

Bilder på Rådde och Råddes vuxen