Nyheter

24.2.2021 - Webbinar om grundläggande färdigheter samt karriärvägledning
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL, ordnar olika typer av seminarier. Nu hålls två olika webbinarier om hållbar karriärvägledning samt grundläggande färdigheter:
Läs mer om Webbinar om grundläggande färdigheter samt karriärvägledning ›
22.2.2021 - Presentationer och filmer från Dialog 2021
Ni hittar nu en del av föreläsarnas presentationer och inspelade föreläsningar på Material från Dialog 2021
Läs mer om Presentationer och filmer från Dialog 2021 ›
18.2.2021 - FAQ om behörighetskrav inom barnomsorg och grundskola
Funderar ni något över behörighetskraven för tjänster inom barnomsorg eller grundskola? Tvekar ni på hur lagtexten om språkkunskaper eller utländska yrkeskvalifikationer kan tolkas? Då kan ni börja...
Läs mer om FAQ om behörighetskrav inom barnomsorg och grundskola ›
16.2.2021 - Erasmus+ hybridseminarium / webbinarium ”Building up the capacity – family and school together for well-being”
Ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan kan ha inverkan på barnens inlärning, motivation och trivsel i skolan. Därutöver kan elevernas föräldrar eller vårdnadshavare stöttas i...
Läs mer om Erasmus+ hybridseminarium / webbinarium ”Building up the capacity – family and school together for well-being” ›
16.2.2021 - Tips på seminarier och fortbildningar
Regionförvaltningsverket ordnar med jämna mellan rum seminarier och fortbildningar. Den 12 mars ordnar de bland annat ett informations- och diskussionstillfälle för att stöda utbildningssektorns...
Läs mer om Tips på seminarier och fortbildningar ›
16.2.2021 - Erasmus + 2021-2027
  Utbildningsstyrelsen har uppdaterat all information om det nya Erasmus+ programmet. Informationen finns på svenska, finska och engelska. Du kan byta språk på sidan via språkmenyn.
Läs mer om Erasmus + 2021-2027 ›
11.2.2021 - Rapport om klassrumsklimat vid fjärr- och distansundervisning
Ifous har bland annat undersökt klassrumsklimatet i gymnasieskolor under fjärr- och distansundervisingsperioden i Sverige i våras och nu har rapporten publicerats. På sin webbsida säger Ifous bl.a. "...
Läs mer om Rapport om klassrumsklimat vid fjärr- och distansundervisning ›
10.2.2021 - Åland 100 för skolorna
Utbildningsbyrån önskar att firandet av Åland 100, som pågår under perioden 9 juni 2021 till 9 juni 2022, uppmärksammas inom barnomsorgsverksamheter, grundskolor och landskapets skolor samt av...
Läs mer om Åland 100 för skolorna ›
4.2.2021 - De första ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan fastställdes 1.2 2021
Den 1 februari 2021 beslöt landskapsregeringen att fastställa en del av ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna som fastställdes är matematik, svenska, biologi för...
Läs mer om De första ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan fastställdes 1.2 2021 ›
2.2.2021 - Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen
Ålands landskapsregering beslöt den 17.6.2020 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ge underlag till en utbildningspolitisk diskussion om Högskolans roll i att stärka Ålands samhällsutveckling...
Läs mer om Strategi för förstärkning av Högskolans roll i samhällsutvecklingen ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.