Nyheter

22.9.2021 - Intresserad av att delta i utbyte inom Norden och Baltikum?
Då ska ni delta i Nordplus digitala café den 30 september 2021 för mer information (på engelska). För ytterligare information hittar du på Nordplus webbplats:https://www.utbyten.se/evenemang/nordplus...
Läs mer om Intresserad av att delta i utbyte inom Norden och Baltikum? ›
17.9.2021 - Valteri Skillas Ålandsvecka närmar sig
Här kommer en lite puff från Valteri Skilla: Terminen tuffar på! Kanske Du behöver bolla mer eller mindre problematiska situationer ute i verksamheterna med någon av Valteri Skillas handledande...
Läs mer om Valteri Skillas Ålandsvecka närmar sig ›
15.9.2021 - Åland 100 - skolveckan
Under perioden 21-25.3 2022 kommer Åland vara tema i finländska skolor - Skolveckan Åland 100. Veckan kommer att omfatta fem teman där Åland behandlas ur olika perspektiv. För skolor på Åland är det...
Läs mer om Åland 100 - skolveckan ›
9.9.2021 - Webbinarium om krävande särskilt stöd
Nätverket VIP har som målsättning att stödja utvecklingen av det yrkesövergripande samarbetet samt att stödja förändringen i verksamhetskulturerna i skolorna och inom småbarnspedagogiken, stärka...
Läs mer om Webbinarium om krävande särskilt stöd ›
7.9.2021 - Itslearning workshop för lärare
Är du ny eller ovan användare av lärplattformen Itslearning? Nu finns en workshop för just dig den 21 september 2021 kl. 14.30. Tillfället hålls i Självstyrelsegårdens utrymmen. För mer information...
Läs mer om Itslearning workshop för lärare ›
7.9.2021 - Kom igång med ett Nordplus junior projekt
Har ni jobbat med Nordplus Junior i er organisation? Om inte så kan detta vara något för att komma igång. De olika tillfällena är antingen på olika språk eller har olika målgrupper:  
Läs mer om Kom igång med ett Nordplus junior projekt ›
23.8.2021 - Dialog 2022 - save the date
Nu finns det planer på att Dialog 2022 ska hållas den 2 - 3 februari! Planera in dagarna i era kalendrar och lämna gärna tips på teman och föreläsare till utbildningsbyrån!      
Läs mer om Dialog 2022 - save the date ›
22.8.2021 - Kulturupplevelser i klassrummet
Vill du skapa kulturupplevelser i klassrummet? På Finna.fi hittar du färdiga materialpaket som sammanställts av museer, arkiv och lärare. Paketen innehåller uppgiftsidéer och i anteckningarna till...
Läs mer om Kulturupplevelser i klassrummet ›
20.8.2021 - Dialogmöte kring karriärvägledning
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande på  Åland, Färöarna och Grönland bjuder in till ett Dialogmöte onsdagen den 29 september 2021 kl. 13.00 – 16.30.
Läs mer om Dialogmöte kring karriärvägledning ›
20.8.2021 - Karriärvägledning i en ny tid - webbinarim
Hej alla! Nordiskt nätverk på Åland arrangerar i samarbete med Färöarna och Grönland ett webbinarium - Karriärvägledning i en ny tid tisdagen den 28 september kl.a 13.00 - 17.00.  Målgrupper för...
Läs mer om Karriärvägledning i en ny tid - webbinarim ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.