Nyheter

Vårdnadshavares uppfattning om grundskolan

Landskapsregeringen har genomfört en ny undersökning av vårdnadshavares uppfattningar om grundskolan för att utvärdera och stödja dess utveckling. Undersökningen är den första som omfattar alla...

Digitalt samtalsverktyg som stöd för kartläggning av behovet av digital kompetens

Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, NVL, har tagit fram ett verktyg för dig som möter vuxna personer i utsatta situationer som delvis saknar digital kompetens. Med hjälp av verktyget kan du...

Nordplus nyhetsbrev

Nu hittar du bland annat olika deadlines och länkar till projektinspiration för Nordplus-projekt i vårt senaste nyhetsbrev!

Nordplus seminarium för en grönare framtid

Nordplus ordnar ett online-seminarium för en grönare framtid - Transformativ utbildning i en värld i behov av förändring. När: 28 maj Tid: 13:00 - 16:00 (CET) - finsk tid 14.00 - 17.00 Tema: Grön och...

Slutrapporter från tre olika projekt och arbetsgrupper

Utbildningsbyrån har under år 2023 haft tre olika projekt och arbetsgrupper. Slutrapporterna är nu godkända och här är lite information om vad som händer nu. Projektrapport ”Gymnasieutbildning för...

Information från First Lego League

"Höstens First Lego League var jättelyckad och samtliga skolor och lag som deltog var nöjda. Konceptet visar sig fungera lika bra i grupper med de som läser extra matte som i efterskolanklubb och...

Så pratar du med barn om svåra saker

Med anledning av den tragiska skolskjutningen i Vanda utanför Helsingfors lägger vi här upp länkar till Röda Korsets , Rädda Barnens och Mannerheim barnskyddsförbunds webbsidor med stöd för hur vuxna...

Föreläsarnas presentationer från seminariet kring välmående

Föreläsarnas presentationer finns nu uppladdade från seminariet kring välmående den 6 mars. Några föreläsare önskar att deras presentationer endast delas med dem som var på föreläsningen men vilka...

Ålandsdagen i skolan

Ålandsdagen i skolan hålls fredagen den 22 mars – samma dag som Nordens Dag firas! Under dagen erbjuds lärare och elever runt om i Finland material om Åland, skolbesök och tillställningar. Lärare får...

Nordplus för en grönare framtid - seminarium

Välkomna alla lärare och övrig personal som arbetar med elever och studerande kring gröna frågor och hållbarhet till ett online-seminarium den 28 maj 13.00 - 16.00 (CET) på temat grön och hållbar...

Mediekunskapsveckan 5 - 11 februari

Snart är Mediekunskapsveckan - kampanjen här igen och lärare kan tillsammans med sina elever eller studerande aktivt arbeta med frågor som är förknippade med mediekunskap. Det svenska materialet...

Seminarium 1/2024 kring välmående - kom ihåg anmälan!

Utbildningsbyrån bjuder in samtliga anställda inom barnomsorgen, grundskolan, landskapets skolor, Högskolan på Åland samt fria bildningen till ett seminarium kring välmående:  När - 6 mars med start...

Seminarium kring välmående 6 mars

Snart öppnar anmälningen till seminariet kring välmående som hålls den 6 mars på Alandica. Håll ögon och öron öppna de närmaste dagarna så ni inte missar att anmäla er. I år kommer platserna delvis...

Norsplus ansökningsrunda 2024

Ni har väl inte glömt att deadline för inlämning av Nordplus-ansökningar är den 1 februari 2024?  På Nordplus webbplats hittar ni all information ni behöver! Ni vet väl också att ni kan hitta...

HBTQIA handlingsplan

Alla på Åland ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För att nå dit antog Ålands landskapsregering en handlingsplan för hbtqia-personers...

Seminarium kring arbetslivets kompetensutveckling

Ålands landskapsregering och Ålands yrkesgymnasium bjuder in till kostnadsfritt seminarium med möjlighet att diskutera kompetensutveckling med inbjudna experter från företag i Finland och Sverige....

God jul och gott nytt år

En lugnt och vilsam julhelg önskar vi alla våra följare!

Information om Erasmus+/Nordplus -programmen - save the date

Ledare och lärare från utbildningssektorn är varmt välkomna på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga evenemang om internationaliseringsmöjligheter! Vill du veta mera om hur du kan arbeta...

Välbefinnande i daghem och skola - uppföljning

Välbefinnande i daghem och skola: uppföljning, fördjupning och fortsatt inspiration Dagen riktar sig till personal inom barnomsorg och grundskola som deltagit i kurser i positiv psykologi och...

Webbinarium om AI och skola

Nu finns presentationen från webbinariet AI och skola med Alper Ylimaz från den 29.11.2023 uppladdad här på utbildningsbyråns webbplats. 

Progression och stöd för digital kompetens inom hela undervisningssektorn

Utbildningsbyrån har beslutat ge ut ett material för att stöda implementeringen av IKT-strategin för digital kompetens 2023 - 2027. Stödmaterialet utgörs av en progression för digital kompetens och...

Välkommen till ett nytt Nordplus Café

Funderar ni på att söka ett Nordplus-projekt? Sista dagen för inlämning av ansökan är 1.2.2024. Innan dess hålls två Nordplus Café online: 4 december 2023 kl. 14.00 - generell information om Nordplus...

Nya grunder för gemensam antagning av studerande 2024

Ålands landskapsregering beslöt att fastställa ”Grunder och allmänna kriterier för antagningen av studerande i gemensam åländsk antagning år 2024” till utbildning som ordnas enligt LL (2011) om...

Den stora nordiska julchallengen

Har ni koll på Norden i Skolans aktiviteter och undervisningsmaterial. Lagom inför jul kan era elever åk 3 - 6 exempelvis ta del av den stora nordiska julchallengen, en gemensam nordisk julkalender....

Ansökningsrundan för Nordplus-projekt för 2024 har nu öppnat!

Nordiska ministerrådets utbildningsprogram, Nordplus, uppmanar nordiska och baltiska institutioner och organisationer som arbetar med utbildning och lärande att söka bidrag i ansökningsomgången för...