Anvisningar e-post

Anvisningar för användning av elevernas fullständiga namn i e-post

Det finns inget förbud inom den nu gällande skyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/678, GDPR) mot att använda elevers fulla namn i e-post inom skolvärlden. Däremot är känsliga personuppgifter inte tillåtna att skicka per e-post. 
Känsliga personuppgifter är:

  • Uppgifter om hälsa
  • Etniskt ursprung
  • Politisk övertygelse
  • Religiös övertygelse
  • Filosofisk övertygelse
  • Medlemskap i fackförening
  • Biometriska uppgifter
  • Genetiska uppgifter
  • Uppgifter om en persons sexualliv
  • Uppgifter om en persons sexuella läggning

Det är tillåtet att skriva ut elevens/den studerandes namn i e-post om vardagliga frågor som tidigare, men det kan vara bra att personalen vid varje enskilt fall överväga ifall det rör sig om känsliga personuppgifter. 

För ytterligare information, kontakta utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering