Seminarier

Här kommer vi att publicera information om kommande seminarier och föreläsningar. Under planering finns olika åtgärder för att stöda utveckling av digital kompetens. 

Temaeftermiddag 1/2024 - välmående

Onsdagen den 6 mars ordnar utbildningsbyrån en temaeftermiddag för hela undervisningssektorn från barnomsorgen till Högskolan på Åland. Föreläsningarna kommer att handla om välmående utifrån olika aspekter både vad gäller både personal och barn/studerande, exempelvis

  • Barns och ungas psykiska välmående, trender och bakomliggande orsaker
  • Välmående på arbetsplatsen (mer kring kännetecken på utbrändhet och människor som mår dåligt)
  • Stationens barn ska prata om droger, missbruk och hur man känner igen tecknen och hur man pratar med ungdomarna om det
  • Praktisk inkludering av NPF
  • ANDTS och vad man kan göra med problemungdomar
  • Barn som far illa och kännetecken på det
  • Hälsofrämjande arbete

Senare i januari kommer programmet att släppas och anmälningsblanketten öppnas.

_________________________________________________________
 

Välbefinnande i daghem och skola: uppföljning, fördjupning och fortsatt inspiration

Dagen riktar sig till personal inom barnomsorg och grundskola som deltagit i kurser i positiv psykologi och välbefinnande, men är också öppen för annan intresserad personal som arbetar med välbefinnande inom sina enheter.

Tid: Måndagen den 29 januari 2024 kl. 8:30 - 15:30
Föreläsare: FD, neuropsykolog, psykoterapeut Åse Fagerlund

Sista anmälningsdag: 12.1.2024

Avgift: 60 euro
Plats: Ålands lagtings utrymmen
För ytterligare information, se bilaga