Fortbildning

Nyheter inom Fortbildning

15.2.2019 - Viktig fortbildning för lärare och speciallärare
Onsdagen 3 april hålls den andra omgången av fortbildningen i  Stöd för lärande och skolgång för grundskolans personal. Samma datum ordnas en halvdagskurs gällande kartläggning av elevers läs- och...
Läs mer om Viktig fortbildning för lärare och speciallärare ›
21.12.2018 - Seminarium kring validering, vägledning och integration
Utbildnings- och kulturavdelningens ESF-projekt Vägledning i samverkan ordnar i samarbete med Nätverk för vuxnas lärande, NVL, ett seminarium kring temat validering, vägledning och integration....
Läs mer om Seminarium kring validering, vägledning och integration ›
24.10.2018 - Bilderböckerna – en magisk ingrediens i småbarnspedagogik, inspirationskväll
Bilderböckerna har alltid varit en del av småbarnspedagogik. Men hur kan man använda läsningen pedagogiskt i daghemmets vardag? Hur håller man boksamtal, om både fysiska och digitala böcker? Hur...
Läs mer om Bilderböckerna – en magisk ingrediens i småbarnspedagogik, inspirationskväll ›
23.10.2018 - Finlandssvenska integrationsdagar 2018
De finlandssvenska integrationsdagarna 2018 hålls 19-20 november. Årets tema är Sysselsättning, kvinnor och ensamkommande barn. Bildningsalliansen, Folketinget och Hanaholmer står som arrangör och...
Läs mer om Finlandssvenska integrationsdagar 2018 ›
18.10.2018 - Fortbildning Everyone Can Create
I samarbete med Karsten Steiner och Godby högstadieskola erbjuder Ålands landskapsregering ett fortbildningstillfälle kring kreativa arbetsmetoder. Metoden utgår ifrån de arbetssätt som användes i...
Läs mer om Fortbildning Everyone Can Create ›
Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 8.5.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.