Fortbildning

Nyheter inom Fortbildning

11.9.2020 - Programmering i skolan - när, var, hur, varför?
Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit...
Läs mer om Programmering i skolan - när, var, hur, varför? ›
10.9.2020 - Itslearning-workshop för lärare
Nu erbjuds två tillfällen för lärare som har för avsikt att ta i bruk lärplattformen Itslearning eller som vill fräscha upp sina kunskaper från tidigare tillfällen. Kurserna håll 5 och 19 oktober...
Läs mer om Itslearning-workshop för lärare ›
7.9.2020 - Axplock av Öppna högskolans kurser under hösten
Öppna högskolan informerar om följande kurser/fortbildning under hösten: Föreläsningar online: Micke Hermansson erbjuder följande föreläsningar online via Öppna högskolan. För ytterligare information...
Läs mer om Axplock av Öppna högskolans kurser under hösten ›
3.9.2020 - Nordisk nätverkskonferens om vuxnas lärande
NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) arrangerar i samarbete med Nordiska ministerrådet en webbkonferens om hållarhet och vuxnas lärande den 22 september 2020. Konferenser rör lärande för ett...
Läs mer om Nordisk nätverkskonferens om vuxnas lärande ›
26.8.2020 - Introduktion till programmering och digitalt tänkande
Den 2 och 3 september håller Kodarklubben kursen AFK – Introduktion till programmering och digitalt tänkande med ledaren Jonny Björkström från Robotworkshop.fi. Målgruppen är barn 6 - 8 år men...
Läs mer om Introduktion till programmering och digitalt tänkande ›
Publicerad 4.4.2019
Uppdaterad 4.4.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.