Fortbildning

Här hittar ni information om kommande fortbildningar och seminarier. Här publicerar vi också presenationer och material från tidigare fortbildningar.

Nyheter inom Fortbildning

3.1.2023 - Itslearning workshop, januari 2023
Den 24 januari håller Erika Ståhlman en tredelad workshop för både nya och vana användare av lärplattformen Itslearning. Workhopen inleds med en introduktion av Itslearning och tillsammans diskutera...
Läs mer om Itslearning workshop, januari 2023 ›
21.12.2022 - Kompetensutveckling i arbetslivet (Seminarier)
Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerade i oktober i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling och...
Läs mer om Kompetensutveckling i arbetslivet ›
5.12.2022 - Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 nu!
Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 som pågår 6 - 12 februari 2023. Nationella audiovisuella institutet KAVI uppmanar också åländska skolor att delta! Medieläskunnighet tillhör alla. Syftet med...
Läs mer om Anmäl dig till Mediekunskapsveckan 2023 nu! ›
11.10.2022 - Innovationer för en jämlik framtid
Svenska Folkskolans vänner och Folkhälsan ordnar en innvationstävling med syftet att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap och ofrivillig ensamhet bland unga i...
Läs mer om Innovationer för en jämlik framtid ›
27.9.2022 - Lansering av DigComp 2.2 på svenska
Den nyligen uppdaterade EU-standarden för digital kompetens och förmåga DigComp 2.2 finns nu till väsentliga delar översatt till svenska. Standarden har sedan flera år legat som grund för Ålands IT-...
Läs mer om Lansering av DigComp 2.2 på svenska ›
Publicerad 4.4.2019
Uppdaterad 26.5.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.