Fortbildning

Nyheter inom Fortbildning

20.1.2021 - Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen
Välkommen med i fortbildningshelheten som ger verktyg att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både barn och personal genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv...
Läs mer om Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen ›
15.1.2021 - Lågaffektivt bemötande (Seminarier)
Ett tips från Valteri! Psykolog Bo Hejlskov Elvén håller ett 2-timmars webbinarium den 9 mars 2021 kl. 13:30. Webbinariet, som handlar om lågaffektivt bemötande, innehåller också en frågestund...
Läs mer om Lågaffektivt bemötande ›
16.12.2020 - Föreläsarpresentation, Alexander Skytte (Dialog)
En nytt blogginlägg om föreläsare till Dialog 2021, Alexander Skytte kan ni läsa här!    
Läs mer om Föreläsarpresentation, Alexander Skytte ›
17.11.2020 - Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp
Allmänna tentamenstillfällen för att avlägga Utbildningsstyrelsens examen i undervisningsförvaltning (litteraturtentamen) ordnas regelbundet ungefär en gång i månaden. Vid anmälan uppger man om man...
Läs mer om Information om Examen i undervisningsförvaltning 15 sp ›
13.11.2020 - Konferens för studie- och yrkesvägledare
Den 18-19 mars 2021 arrangeras studie- och yrkesvägledarkonferens i Göteborg. Om konferensen övergår till endast digitalt format på grund av restriktioner, gäller din anmälan fortsättningsvis och du...
Läs mer om Konferens för studie- och yrkesvägledare ›
Publicerad 4.4.2019
Uppdaterad 4.4.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.