Fortbildning

Nyheter inom Fortbildning

24.10.2018 - Bilderböckerna – en magisk ingrediens i småbarnspedagogik, inspirationskväll
Bilderböckerna har alltid varit en del av småbarnspedagogik. Men hur kan man använda läsningen pedagogiskt i daghemmets vardag? Hur håller man boksamtal, om både fysiska och digitala böcker? Hur...
Läs mer om Bilderböckerna – en magisk ingrediens i småbarnspedagogik, inspirationskväll ›
23.10.2018 - Finlandssvenska integrationsdagar 2018
De finlandssvenska integrationsdagarna 2018 hålls 19-20 november. Årets tema är Sysselsättning, kvinnor och ensamkommande barn. Bildningsalliansen, Folketinget och Hanaholmer står som arrangör och...
Läs mer om Finlandssvenska integrationsdagar 2018 ›
18.10.2018 - Fortbildning Everyone Can Create
I samarbete med Karsten Steiner och Godby högstadieskola erbjuder Ålands landskapsregering ett fortbildningstillfälle kring kreativa arbetsmetoder. Metoden utgår ifrån de arbetssätt som användes i...
Läs mer om Fortbildning Everyone Can Create ›
21.9.2018 - ATT KNÄCKA KODEN! En introduktion i nordiska grannspråk
En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik med övningar i internordisk språkförståelse för lärare och lärarstuderande. Presentation av befintliga nordiska webbmaterial, nätverk och övrigt...
Läs mer om ATT KNÄCKA KODEN! En introduktion i nordiska grannspråk ›
18.9.2018 - Itslearning workshop
Ännu finns det plats på Itslearning workshopen den 5 oktober. Det finns två platser kvar för grundskolan och sju platser för gymnasialstadiet och högskolan. Efter 25.9 fördelas eventuella lediga...
Läs mer om Itslearning workshop ›
Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 8.5.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.