Fortbildning

I sitt utvecklingsuppdrag ordnar och koordinerar utbildningsbyrån olika typer av fortbildningar och fortbildningspaket för personal inom utbildningssektorn. Dessa fortbildningar görs både i egen regi och i samarbete med andra, exempelvis Öppna högskolan på Åland. På den här sidan hittar ni information om kommande fortbildningar och seminarier. Här publicerar vi också presentationer och material från tidigare fortbildningar.