Rekommendationer

Utbildnings- och kulturavdelningen ger med regelbundenhet ut rekommendationer och riktlinjer för skolorna inom olika områden.

Länk till rekommendationer kring användning av digitala enheter på regeringens webbplats

Länk till riktlinjer för användning av sociala medier i undervisningen på regeringens webbplats

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel – riktlinjer för preventionsarbete i åländska skolor

Riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan landskapets utbildningsbyrå och Folkhälsans samordningsprojekt för ANDTS-arbete på Åland i samråd med representanter för elev- och studerandehälsan, skolorna, polisen, Hem och skola samt Fältarna.