Rekommendationer

Utbildnings- och kulturavdelningen ger med regelbundenhet ut rekommendationer och riktlinjer för skolorna inom olika områden.

Rekommendationer kring användning av digitala enheter

Riktlinjer för användning av sociala medier i undervisningen

 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel – riktlinjer för preventionsarbete i åländska skolor

Riktlinjerna har tagits fram i samarbete mellan landskapets utbildningsbyrå och Folkhälsans samordningsprojekt för ANDTS-arbete på Åland i samråd med representanter för elev- och studerandehälsan, skolorna, polisen, Hem och skola samt Fältarna.

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 13.5.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.