GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för levande, fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen. Den nya dataskyddsförordningen innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur personuppgifter behandlas och lagras. Förordningen ersätter tidigare nationella bestämmelser. Varje enskild medlemsstat, liksom Åland, har rätt att komplettera förordningen med nationella regler i viss omfattning. På Åland kommer dataskyddsförordningen att påverka alla de lagar som reglerar behandling av personuppgifter. Det innebär att också undervisningssektorn påverkas av den nya förordningen. 

Logo för Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland har tagit fram två  allmänna råd för skolan som rör dataskyddslagen. Den första handlar om integritet och den andra om behandling av personuppgifter:

Länk till datainspektionens webbsida om barns och ungdomars har rätt till integritet i skolan

Länk till datainspektionens webbsida om riktlinjer för behandling av personuppgifter i skolan 

Föreläsning om skolan och GDPR

24 - 25 april 2018, Sebastian Sandvik