Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för utbildningssamarbete i Norden och Baltikum.

Daghem, grundskolor, gymnasier, yrkesskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildningsorganisationer och andra inom utbildning och livslångt lärande kan delta i programmet. De självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland räknas som egna länder inom Nordplus.

Inom Nordplus kan skolor söka stöd för följande aktiviteter:

  • Mobilitet: förberedande besök, klassutbyte, elevutbyte och praktik, lärarutbyten
  • Projekt: projektsamarbeten kring t.ex. kvalitetssäkring, spridning av projektresultat, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder, utveckling av läroplaner
  • Nätverk: exempel på aktiviteter inom nätverk är administrativa möten för etablering och utveckling av nätverk, informationsaktiviteter samt spridning av resultat

Läs om programmet på Nordplus webbplats