Tangentbord

Digital kompetens

Samhället idag bygger alltmer på information och kunskap där tekniken är närvarande överallt. Det innebär att samhället vi bor i behöver ha mekanismer för och beredskap att skapa en arbetskraft som har kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), är reflekterande, kreativ och är lösningsfokuserad.

Samhället behöver också skapa möjligheter för sina invånare att vara kunniga och påhittiga för att göra välgrundade val, hantera sina liv effektivt och förverkliga sin potential.

Deltagare i samhället

Inom utbildningen behöver därför alla elever och studerande uppmuntras att småningom fullt ut delta i samhället och påverka beslut som har betydelse för deras liv liksom främja tvärkulturell förståelse, tolerans och fredlig lösning av konflikter. En grundläggande digital kompetens och en förståelse för programmeringens och den artificiella intelligensens möjligheter och tillkortakommande liksom Medie- och informationskunnighet (MIK) behöver därför finnas med som en röd tråd inom hela utbildningen.  

Lärarens uppdrag

Som undervisande personal behöver man stöda och hjälpa de studerande att förstå hur digitaliseringen påverkar samhällets olika områden, att bli en ansvarfull och medveten användare men också att kunna se hur man kan dra nytta av teknikens möjligheter. På den här sidan har vi därför samlat stöd för läroplanernas skrivningar som rör digital kompetens och stöd för implementering av den nya IT-strategin för digital kompetens för utbildningssektorn på Åland 2023 - 2027 som färdigställs under 2023. På undersidorna hittar du information under olika teman. Informationen under de olika sidorna i meny hålls på en övergripande nivå men med länkar till mer utförliga beskrivningar i dokument och webbsidor. 

Länk till IKT-strategin på utbildningsbyråns webbplats