Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Det bidrar också till att elever, studerande och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med andra ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk, natur och mycket annat.

Utbildningsstyrelsen handhar frågor gällande Erasmus+ och e-Twinning och Ålands landskapsregering svarar på frågor gällande Nordplus

Nordplus -  Annette Rumander eller Carola Eklund
annette.rumander@regeringen.ax eller carola.eklund@regeringen.ax

Läs mer om Erasmus+ på Utbildningsstyrelens webbplats 

Läs mer om e-Twinning, kontaktpersoner och mer information på Utbildningsstyrelsens webbplats