Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Det bidrar också till att elever, studerande och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med andra ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk, natur och mycket annat. Utbildningsstyrelsen handhar frågor gällande Erasmus+ och e-Twinning och Ålands landskapsregering svarar på frågor gällande Nordplus

Nordplus -  Annette annette.rumander@regeringen.ax 
eller carola.eklund@regeringen.ax

Erasmus+ -  information finns på UBS:s webbsida 

e-Twinning - kontaktpersoner och mer information

Publicerad 29.6.2017
Uppdaterad 20.2.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.