Utbildningsresurser

Som stöd för implementeringen av grundskolans nya läroplan kommer utbildningsbyrån under terminen 21/22 att samla ihop stödmaterial. Materialet berör bland annat Ämnesövergripande samarbete, Digital kompetens, Demokrati samt Jämställdhet och jämlikhet. Stöd till flera områden kan också komma i fråga. Materialet kommer att finnas på den här webbsidan under flikarna Resurser och stöd för lärare samt Digital kompetens.

Grundskolans läroplan hittar ni på https://www.laroplan.ax/laroplan-grundskolan