NVL

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som finansieras av Nordiska Ministerrådet (NMR). NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och NMR:s prioriterade insatsområden.

Arbetssättet är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, och inriktat på att förmedla och implementera NMR:s prioriteringar. Inom NVL finns 7 olika nätverk och utbildningsbyrån är representerad i tre av dem: 

  • Vägledningsnätverket, som stöder utveckling av vägledningstjänser och arbetar med frågor om livslång vägledning och karriärkompetenser 
  • Valideringsnätverket, som stöder kvalitetsutveckling av och främjar erfarenhetsutbyte kring valideringssystem  inom Norden
  • Digital - inklusion, som stöder utveckling av digitala kompetencer som vuxna behöver för att kunna delta i ett digitaliserat Norden 

Länk till NVL:s webbplats för ytterligare information