NVL

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som finansieras av Nordiska Ministerrådet (NMR). NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och NMR:s prioriterade insatsområden. Arbetssättet är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, och inriktat på att förmedla och implementera NMR:s prioriteringar. Inom NVL finns 7 olika nätverk (här kan du läsa mer om dem) och utbildningsbyrån är representerad i tre av dem: 

  • Vägledningsnätverket, som stöder utveckling av vägledningstjänser och arbetar med frågor om livslång vägledning och karriärkompetenser 
  • Valideringsnätverket, som stöder kvalitetsutveckling av och främjar erfarenhetsutbyte kring valideringssystem  inom Norden
  • Digital - inklusion, som stöder utveckling av digitala kompetencer som vuxna behöver för att kunna delta i ett digitaliserat Norden 

 

Publicerad 18.1.2018
Uppdaterad 26.5.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.