Material från Dialog 2021

Presentationer och eventuella filmer från föreläsningarna under Dialog 2021. Ytterligare presentationer och filmer kan tillkomma. Ifall inte just den presentation du vill titta på har dykt upp kan det bero på att föreläsaren endast önskar dela den eller inspelningen med dem som destog under själva föreläsningen alternativt att de inte vill att materialet delas alls. 

Föreläsare Presentation/Film
Anna Åkerfeldt
Jonna Varsa

Elevdelaktighet och inflytande i praktiken

Inspelning

Ove Näsman

Pekka Peura

Assessment
inspelning dag 1, Passcode: pau6GP$W
inspelning dag 2, Passcode: s@hiS08L

Anna-Eva Halling
Ann-Charlotte Kjerulf
Anna-Lena Groos

Inspelning 

Niklas Wahlström

Stressförebyggande arbete i skolan

Inspelning

Annette Kronholm-
Cederberg
Alla lärare skrivlärare i eget ämne - inspelning

Alexander Skytte

Funktionsvariationer, inspelning

Gerda Kraemer 
Clara Lindqvist
Den inspelade föreläsningen delas med dem som tog del av föreläsningen