Nyckelkompetenser

Nyckelkompetenserna inom barnomsorg och grundskola på Åland är de samma och de utgår från Europeiska rådets rekommendationer om nyckelkompetenser.

Formuleringarna för nyckelkompetenser inom barnomsorg och grundskola är anpassade till de specifika verksamheterna.

Bild på nyckelkompetenser i läroplanerna

De åtta nyckelkompetenserna i Europeiska unionens officiella tidning på EUR-lex webbplats