Styrdokument

Skolans verksamhet styrs av lagar, förordningar samt olika typer av styrdokument och anvisningar. Till vänster/nedan i menyn hittar du direktlänkar till dem.

Nyheter inom Styrdokument

29.5.2022 - Uppdaterat eu-ramverk för digital kompetens för medborgare DigComp 2.2
Inom undervisningssektorn på Åland har ramverket DigComp redan funnits som grund för digital kompetens för studerande (och DigCompEdu för lärare) framför allt i IT-strategin. Nu finns en ny version...
Läs mer om Uppdaterat eu-ramverk för digital kompetens för medborgare DigComp 2.2 ›
24.1.2022 - Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss
Förslaget till barnomsorgens nya läroplan har nu gått på remiss och för er som är intresserade att läsa det finns det under Remisser/utkast på vår webbplats. Där hittar ni också de illustrationer som...
Läs mer om Förslaget till läroplan för barnomsorgen har gått ut på remiss ›
4.2.2021 - De första ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan fastställdes 1.2 2021
Den 1 februari 2021 beslöt landskapsregeringen att fastställa en del av ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna som fastställdes är matematik, svenska, biologi för...
Läs mer om De första ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan fastställdes 1.2 2021 ›
24.9.2020 - Timfördelningsreform inom den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum
Ålands landskapsregering beslöt med stöd av 16 § (2011:13) om gymnasieutbildning att fastställa en förändring i gällande läroplansgrunder (31.5.2016). Förändringen gäller fastställande av en ny...
Läs mer om Timfördelningsreform inom den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum ›
29.5.2020 - Anvisningar betygsmodeller
Ålands landskapsregering har gett ut nya anvisningar för upprättande och utfärdande av betyg samt betygsmodeller för yrkesutbildningar på gymnasienivå. Anvisningarna hittar ni här under Styrdokument/...
Läs mer om Anvisningar betygsmodeller ›
Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 30.5.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.