Styrdokument

Skolans verksamhet styrs av lagar, förordningar samt olika typer av styrdokument och anvisningar. Till vänster/nedan i menyn hittar du direktlänkar till dem.