Styrdokument

Skolans verksamhet styrs av lagar, förordningar samt olika typer av styrdokument och anvisningar. De finns nu samlade på en och samma plats och webbplatsen uppdateras efter hand med nya eller uppdaterade dokument.

Nyheter inom Styrdokument

27.6.2019 - Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen
Ålands landskapsregering faställde den 18.6.2019 reivderingar i "Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen" att gälla från 1.8.2019 och...
Läs mer om Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen ›
4.4.2019 - Grundskolans nya läroplan- ämnesdel i svenska åk 1-9 publicerad
Nu finns det ett utkast på ämnesdelen i svenska för åk 1-9 publicerad på utbildning.ax under fliken remisser. Texten går att skriva ut, läsa och kommenetera. Noteras bör att det  endast är ett utkast...
Läs mer om Grundskolans nya läroplan- ämnesdel i svenska åk 1-9 publicerad ›
14.1.2019 - Den tredje läroplansträffen för lärare som undervisar svenska i grundskolan
Välkomna att delta i den tredje träffen för svenskalärare gällande revideringen av läroplanen. Undre de två tidigare träffarna har åk 7-9 främst varit i fokus eftersom majoriteten av deltagarna varit...
Läs mer om Den tredje läroplansträffen för lärare som undervisar svenska i grundskolan ›
14.1.2019 - Läroplansträff för lärare som undervisar matematik i grundskolan
Välkomna till den första läroplansträffen för dig som undervisar matematik i någon årskurs i grundskolan. Syftet med träffen är att titta på utkastet för en ny ämnesdel i matematik och diskutera...
Läs mer om Läroplansträff för lärare som undervisar matematik i grundskolan ›
24.10.2018 - Läroplansträff för lärare i svenska i grundskolan
Välkomna alla lärare som undervisar i svenska i grundskolan, det är dags att tycka till om ämnesdelen i den kommande läroplanen för grundskolan på Åland. Det första ämnet som står i tur är svenska....
Läs mer om Läroplansträff för lärare i svenska i grundskolan ›
Publicerad 27.6.2017
Uppdaterad 19.4.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.