Progression - digital kompetens

Utbildningsbyrån har tagit fram en progression för digital kompetens. Progressionen baserar sig på relevanta dokument och praxis på europeisk nivå och i våra närområden. Syftet med med progressionen är att visa på vilken digital kompetens som kan förväntas inom olika åldersgrupper. Strukturen motsvarar de områden och delområden som finns i DigComp 2.2. Innan progressionen används ute i verksamheterna är det bra om kollegiet tillsammans funderar över vad skrivningarna kan betyda och hur de kan adresseras i undervisningen/verksamheten. I bilden nedan kan man se hur beskrivningarna under ett (av 5) delområde kunde se ut.

Urklipp som del av progression för digital kompetens

Under Bilagor hittar ni tre olika versioner:

  1. En helhetsbild av progressionen inom hela undervisningssektorn från barnomsorg till högskolan
  2. En version som visar progressionen från barnomsorg till årskurs 6 i grundskolan
  3. En version som visar progressionen från årskurs 7 i grundskolan till högskolan