Cross-Border Mobility

År 2021 hade Finland ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och som en del av det har Finland lanserat ett treårigt projekt som syftar till att underlätta och förbättra gränsöverskridande datautbyte mellan offentliga aktörer i de nordisk-baltiska länderna, "Achieving the World's Smoothest Cross-Borger Mobility and Daily Life Through Digitalisation” (2021–2023).

Projektet fokuserar på tre olika teman (work package); 1 - Studera i ett annat nordisk-baltiskt land, 2 - Använda hälsotjänster i ett annat nordiskt eller baltiskt land samt 3 - Mångsidig användning av de nordiska och baltiska rättsdatabaserna. Utbildnings- och kulturavdelningen följer aktivt med WP1.

Att studera i ett annat nordisk-baltiskt land syftar till att utveckla flytande gränsöverskridande digitala tjänster mellan de nordiska och baltiska länderna inom området utlandsstudier inom högre utbildning och gymnasieutbildning. Projektet bidrar till att Nordisk-Baltikum blir det mest integrerade området i världen inom detta område (Nordic Vision 2030).

Kartläggning

Projektet inleddes med en kartläggning över sitationen i de olika länderna och självstyrande områdena. Enligt resultaten finns det för närvarande flera utmaningar när det gäller gränsöverskridande datainteroperabilitet och tillgång relaterade till utbyte av studiedata. För det första är de nordiska och baltiska ländernas gemensamma vision och vilja i detta sammanhang fortfarande något oklar. Länder har också olika möjligheter och potentiella resurser att implementera lösningar som ska leda till automatisk, digital överföring av studier. Vidare måste lagstiftningen anpassas för att möjliggöra överföring av studiedata när det gäller datasekretess och ägande.

I rundabordsdiskussionen om barriärer i utbyte av studentdata framstod det tydligt att de organisatoriska barriärerna är svårast att övervinna och detta projekt bör fokusera på dem. Deltagarna noterade också att de tekniska barriärerna vanligtvis kan lösas utan några större problem, eftersom tekniska lösningar ständigt utvecklas och är anpassningsbara i de flesta fall.

Nästa steg

Som nästa steg kommer en aktiv arbetsgrupp att byggas samt justera projektplanen med de nordisk-baltiska partnerna i nära samarbete med andra nätverk och aktörer i samband med digitalisering, datautbyte och studentmobilitet.

För mer information se projektets webbplats på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Illustration av mötesanteckningar