Övriga samarbeten

Nordisk skolchat

Nordisk Skolchat, som arrangeras av Norden i skolan, är ett banbrytande och roligt sätt att träffa andra nordiska skolelever på – samtidigt som det ger en unik möjlighet att träna rösten och öronen för att förstå melodier, likheter och skillnader mellan grannspråken danska, norska och svenska. Nordisk skolchat ordnas flera gånger under året.

Läs mer om Nordisk skolchat på portalen Norden i skolan

Norden i skolan

Norden i skolan är en kostnadsfri, ideell, partipolitiskt och religiöst obunde undervisningsplattfomr som ger lärare och elever i hela Norden verktyg att arbeta med skandinavisk grannspråksförståelse, nordisk kultur och samhällsförhållanden, i flera skolämnen. I Norden i Skolans läruniversum ryms inte bara skolmaterial framtaget av didaktiska experter och viktiga redskap som stöttar och inspirerar lärare i sin dagliga undervisning. Det är också en plats för världens största nordiska kortfilmsportal, möjligheter för elever att knyta vänskapsband över landsgränser och se sig själva i ett större sammanhang. Materialet riktar sig främst till grundskolan och gymnasiet och är framtaget med förankring i de nordiska ländernas läroplaner och kunskapsmål.

Länk till Norden i skolans webbplats