Livslång vägledning

Seminarium om IKT och vägledning 14-15 februari 2019

NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och projekt Vägledning (Utbildnings- och kulturavdelningens ESF-projekt) arrangerade ett gemensamt seminarium kring IKT och vägledning.

Torsdagen den 14 februari var öppen för alla intresserade medan 15 februari vände sig till specialinbjudna med särskilt intresse i utvecklandet av vägledning på Åland. Fokus för dagarna var hur digitala verktyg kan stöda vägledning för alla när det gäller tillgänglighet.

Näringsminister och vicelantrådet Camilla Gunell öppnade seminariedagarna 

Cecilia Fahlberg, konsult och tidigare specialutredare för Sveriges regering, inledde på förmiddagen under temat 

Raimo Vuorinen, forskare och projektchef vid Jyväskylä universitet pratade om

Under eftermiddagen fick deltagarna ta del av praktiska exempel på e-vägledning från de nordiska länderna:

  • Ville Rötkö är webbdesigner i Kohtaamo-projektet. Projektets syfte är att främja unga personers sysselsättning och utbildning samt förebygga marginalisering genom att utveckla en riksomfattande webbhandledning som erbjuder vägledningstjänster med låg tröskel.
  • Ann-Katrine Johnsen, seniorrådgivare vid Kompetanse Norge och medlem i NBVL:s vägledningsnätverk, pratade om  
  • Jannie Meedom Nielsen, e-vägledare och UG redaktör vid Undervisningsministeriet i Danmark, berättade om 
  • Cecilia Fahlberg 

Deltagarna fick skriva ner sina frågor och funderingar som uppstått under dagen:

Under fredagen 15.2 arbetade de inbjudna deltagarna i olika grupper och med olika teman. En nordisk grupp arbetade med att ta fram en modell för e-vägledning för de självstyrande områdena och den andra gruppen funderade på en mer konkret nivå hur Åland kan ta in IT i vägledningen inom ramen för projekt Vägledning på Åland.

Projektledaren sammanfattade den senare gruppens diskussioner: 

__________________________________________________________

Vägledning, validering och integration

I januari 2019 arrangerade NVL i samarbete med Ålands landskapsregerings ESF- finansierade projekt Vägledning på Åland, ett seminarium där utvecklingen av ett gemensamt system för vägledningen på Åland stod i centrum men där fokus även var på frågor som ligger i skärningspunkten mellan vägledning, validering och integration.

Under seminariet diskuterades vem som i framtiden ska ansvara för det behov som idag ”faller mellan stolarna”. Hur ska vägledningen se ut i framtiden? Hurudana valideringstjänster behövs på Åland inför framtiden? Hur är vi bättre förberedda på den vägledning och validering som personer behöver som flyttar hit? Målgruppen för seminariet var tjänstemän, politiker, representanter från näringslivet och arbetsmarknadsorganisationer, elev-/studiehandledare, skolledare/rektorer samt andra som jobbar med vägledning, validering och/eller integration.

På seminariet presenterades det åländska valideringssystemet av Peters Strandvik som är medlem i det nordiska valideringsnätverket (ett nätverk inom NVL) tillsammans med Jennika Kullman som är utbildningssamordnare och valideringsansvarig vid Ålands yrkesgymnasium.

Presentationen av det åländska valideringssystemet uppmärksammades också i lokalradion.

Länk till inslaget på Ålands radio och tv:s webbplats

_________________________________________________________

Material från seminariet Samordning och samarbete för en livslång vägledning den 27 mars 2018.

Föreläsare var