Anvisningar

Ledning av säkerheten

Alla ska kunna känna sig trygga och må bra i barnomsorgen och skolan. För att uppnå en övergripande trygghet och säkerhet krävs att de olika delområdena leds systematiskt. Med hjälp av den modell som utvecklats inom EduSafe-projektet blir hanteringen av den övergripande säkerheten inom verksamheten mer systematisk och kolloborativ. Säkerhetsarbetet ger på det här sättet mer bestående resultat i förhållande till verksamhet som är splittrad och genomförs på individnivå. 

Länk till Utbildningsstyrelsens webbplats med instruktioner för ledning av säkerheten

GDPR - skolornas informationsskyldighet

I enlighet med den nya dataskyddsförorningen som trädde i kraf 25.5.2018 är det varje skolas skyldighet att informera elever, studerande och vårdnadshavare om hur personuppgifter behandlas. Punkterna i mallen är sådan som skolan kan ha med i sitt informationspaket och kan anpassas och utökas enligt den enskilda skolans behov.