Föreläsarpresentation Johanna Berlin

Johanna Berlin är klasslärare med behörighet att undervisa i fysiskfostran / gymnastik och har arbetat som klasslärare sedan 2002, med fokus på medveten rörelseträning. 2008-2009 var Johanna med i ett projekt ”Koululaiset liikkeelle” som tog avstamp i rekommendationen om Fysisk aktivitet som publicerades 2008. Projektet planerade hur fysisk aktivitet kunde implementeras i skolans verksamhetskultur. Sedan 2012 har hon fungerat som mentor för programmet Skolan i rörelse. https://liikkuvakoulu.fi/svenska
Johanna har också varit med och utarbetat lärarhandledningen för S1 svenska: Nudlar och Pannkaka, funktionell språkundervisning https://www.oph.fi/sv/laromedel/nudlar-och-pannkaka/arbetsmetoder/sa-ha…
Utöver klasslärararbetet jobbar Johanna detta läsår 2019 - 2020 i ett team som planerar och utvecklar skolans fysiska undervisningsmiljöer och Helsingfors som inlärningsmiljö. 
Elevens välmående, fysiska- psykiska och sociala välbefinnande driver Johanna i sitt arbete, hur man kan stödja elevens välmående som en förutsättning för inlärning. Motion och avslappning är viktiga verktyg i att hitta balansen mellan arbete och fritid. 

Johanna håller föreläsningar båda dagarna under Dialog 2020 under rubriken Elevens välmående, allas ansvar. Hur integrera rörelse in i skolvardagen? Tillfällena riktar sig både till skolledare och lärare i både grundskola och gymnasiet. Vi de den senare ligger fokus på praktiska tips och idéer.