Forskningsresultat visar på ledarskapets vikt för skolutveckling på Åland

Forskning visar att det går att vända svaga skolresultat också på regional nivå. Michael Uljens är professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa och han vet idag väldigt mycket om vilken avgörande roll skolledningen spelar i arbetet för en framgångsrik skola.

Betydelsen är de facto större än vad man någonsin anat. Men för att förstå hur man kommit till dagens insikter måste man gå tillbaka till resultaten i de första PISA- mätningarna, där skolelever på Åland klarade sig oväntat dåligt i matematik.

Sex-sju år senare hade Åland lyckats vända skutan och eleverna presterade plötsligt väldigt goda matematikresultat.

Du kan läsa mer på Yle:s webbplats! 

 

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 25.9.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.