Konferens Children first - förskoleundervisning

Den 4-7 maj 2020 ordnas en konferens kring förskoleundervisning, Children first - Designing sustainable early childhood education (ECEC) i Helsingfors. Målet med konferensen är att lyfta den senaste forskningen och de bästa globala exemplen. 

För mer information och anmälning se Utbildningsstyrelsen webbplats eller via informationsbladet