Reality Check - en app mot rasism

Mångkulturellt centrum, som även ansvarar för utgivningen av den mångkulturella kalendern som getts ut till alla skolor på Åland, har lanserat en app mot rasism.

Appen  heter Reality Check och riktar sig främst till högstadieelever och kan med fördel användas i undervisningen. Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer. Det finns en lärarhandledning till spelet. Appen är avgiftsfri och den är nu även möjlig att ladda ner på Åland.

Läs mer på Mångkulturellt centrums hemsida  http://mkcentrum.se/app-mot-rasism/ 

Publicerad 23.11.2018
Uppdaterad 23.11.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.