Utbildning i utbildningsledarskap 25 sp

Utbildningen Utbildningsledarskap ger i kombination med provet i åländsk barnosorgs- och grundskolelagstiftning rektorsbehörighet och behörighet som daghemsföreståndare på Åland. Den riktar sig till lärare inom barnomsorg eller grundskola, föreståndare för daghem eller grundskola, socionomer (YH) och rektorer som önskar få behörighet som rektor eller föreståndare enligt de nya behörighetskrav som trädde i kraft på Åland 1.1.2021. 

Utbildningen, som startar 17.1.2023, pågår under två terminer och består av såväl närstudietillfällen som distansföreläsningar. Utbildningen ordnas av Ålands landskapsregering i samabete med Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande och Öppna högskolan på Åland. Observera att anmälan ska göras senast 31.10.2022.

Ytterligare information och länk till anmälan hittar ni i filen nedan