Nyheter

7.9.2020 - Axplock av Öppna högskolans kurser under hösten
Öppna högskolan informerar om följande kurser/fortbildning under hösten: Föreläsningar online: Micke Hermansson erbjuder följande föreläsningar online via Öppna högskolan. För ytterligare information...
Läs mer om Axplock av Öppna högskolans kurser under hösten ›
3.9.2020 - Nordisk nätverkskonferens om vuxnas lärande
NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) arrangerar i samarbete med Nordiska ministerrådet en webbkonferens om hållarhet och vuxnas lärande den 22 september 2020. Konferenser rör lärande för ett...
Läs mer om Nordisk nätverkskonferens om vuxnas lärande ›
26.8.2020 - Introduktion till programmering och digitalt tänkande
Den 2 och 3 september håller Kodarklubben kursen AFK – Introduktion till programmering och digitalt tänkande med ledaren Jonny Björkström från Robotworkshop.fi. Målgruppen är barn 6 - 8 år men...
Läs mer om Introduktion till programmering och digitalt tänkande ›
12.8.2020 - Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande
Centret för lärande och kompetens, Valteri, informerar om KAMEL-fortbildningen. KAMEL står för kartläggning av mångspråkiga elevers lärande. Kartläggningen ger en bild av var eleverna finns i sitt...
Läs mer om Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande ›
4.6.2020 - Anmälning till Kickoff 2020
Den 14 augusti hålls Kickoff 2020 riktad till personal inom barnomsorgen, grundskolan och alla landskapets skolor. Temat för seminariet är En välmående lärmiljö för alla – positiv psykologi. Alla...
Läs mer om Anmälning till Kickoff 2020 ›
28.2.2020 - Seminarium kring grundläggande färdigheter
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat grundläggande färdigheter den 27 mars 2020. Grundläggande färdigheter är sådana...
Läs mer om Seminarium kring grundläggande färdigheter ›
14.1.2020 - Kulturkrockar och integration
Kulturkrockar och integration är en föreläsning som riktar sig till dig som är med i skolan elevvårdsteam eller som möter inflyttade barn och ungdomar i skolan. Föreläsningen är ett tillfälle för...
Läs mer om Kulturkrockar och integration ›
14.1.2020 - Dialog 2020 förlängd anmälningstid
Vi har fått möjlighet att förlänga anmälningstiden till Dialog 2020 med en hel vecka! Ni har alltså tid på er till och med den 22 januari att anmäla er. Ni hittar program och anmälningsblankett här!
Läs mer om Dialog 2020 förlängd anmälningstid ›
9.1.2020 - Fortbildning i förskolepedagogik
Ålands landskapsregering och Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo akademi och yrkeshögskolan Novia en fortbildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på...
Läs mer om Fortbildning i förskolepedagogik ›
9.1.2020 - Konferens Children first - förskoleundervisning
Den 4-7 maj 2020 ordnas en konferens kring förskoleundervisning, Children first - Designing sustainable early childhood education (ECEC) i Helsingfors. Målet med konferensen är att lyfta den senaste...
Läs mer om Konferens Children first - förskoleundervisning ›

Sidor

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.